Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä | OnLine ja Verkko-opiskelu, aloita heti


1 169,00

Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä -koulutus

Kenelle?

▪️ sinulle, joka jo osaat kirjanpitoa, ja haluat kehittyä tilinpäätöksen taitajaksi
▪️ taloushallinnon ja kirjanpidon parissa työskentelevälle
▪️ sinulle, joka haluat vahvistaa ja saada varmuutta tilinpäätösosaamiseen

Sisältö
Koulutus koostuu viidestä moduulista. Voit aloittaa opiskelut joustavasti, milloin vain.

▪️ Tilinpäätöksen laatiminen (4 iltapäivää, OnLine-koulutus, katso aikataulu alla olevasta ohjelmasta)
▪️ Arvonlisäverotus (3 iltapäivää, OnLine-koulutus, katso aikataulu alla olevasta ohjelmasta)
▪️ Tilinpäätös ja verotus, syventävä (6 iltapäivää, OnLine-koulutus, katso aikataulu alla olevasta ohjelmasta)
▪️ Kirjanpidon perusteet (5 osaa, verkkokurssi, itsenäinen opiskelu)
▪️ Palkanlaskennan perusteet (4 osaa, verkkokurssi, itsenäinen opiskelu)

Moduuleista ja sisällöistä voit opiskella vain ne, jotka tarvitset!
*Voit osallistua moduulien sisältöön non-stoppina, eli voit aloittaa koulutuksen milloin tahansa. Itsenäiset verkkokurssi-osuudet voi aloittaa heti.


Kaikista OnLine-koulutuspäivistä tulee myös tallenne, jonka saat käyttöösi.

Kouluttajat

Taloushallinto tutkinto Kirjanpito koulutus Tilinpäätös koulutus

▪️ Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
▪️ Asta Manner, KTL / Opit ja Tilit Oy
▪️ Sari Jokinen, KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija, yrittäjä / Intoo Koulutus

Koulutuksen sisältö


1. MODUULI | Kirjanpidon-perusteet (5 osaa)
Toteutus: Verkkokurssi, opiskele oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen

1. OSA
Kirjanpito
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
Kahdenkertainen kirjanpito
•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset

2. OSA
Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
•    harjoituksia
Arvonlisäverotus
•    verokannat
•    verovelvollisuus
•    vähennysoikeus
•    maksu ja veroilmoitus

3. OSA
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset

4. OSA
Jaksotukset
•  vaihto-omaisuus
•  käyttöomaisuus
•  siirtyvät erät
Tilinpäätöksen perusteita
•    tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•    tilinpäätöksen laatiminen
•    tositeharjoituksia

5. OSA
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset2. MODUULI | Palkanlaskennan perusteet (4 osaa)
Toteutus: Verkkokurssi, opiskele oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen

1. OSA
Työsopimuslaki, palkanmaksu ja työantajamaksut
•    työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
•    Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä

2. OSA
Luontoisedut palkanlaskennassa
•    auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
•    palkanlaskennan harjoitus
Matkakulukorvaukset
•    päivärahat ja kilometrikorvaukset
•    palkanlaskennan harjoitus

3. OSA
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
•    loman kertyminen
•    loman antaminen ja sijoittaminen
•    lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
•    lomakorvaus
•    palkanlaskennan harjoitus

4. OSA
Ylityön palkka (työaikalaki)
•    työaikalain soveltaminen
•    säännöllinen työaika ja lepoajat
•    lisätyö ja ylityö
•    palkanlaskennan harjoitus
Palkkakirjanpito
•    palkkalista, palkkakortti
•    palkkakirjaukset
•    lomapalkkavelka3. MODUULI | Tilinpäätöksen laatiminen (4 iltapäivää)
Toteutus: Koulutustallenteet (marraskuu 2022), voit katsoa ne omaan tahtiisi.
Kouluttaja: Tuula Ossa

1. OSA | Tallenne
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)

2. OSA | Tallenne
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla:
Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset

3. OSA | Tallenne
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus, pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen, ennakkomaksut

4. OSA | Tallenne
Tilinpäätösasiakirjat (Tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt)
Tilinpäätöksen analysointi


4. MODUULI | Arvonlisäverotus (3 iltapäivää)
Toteutus: OnLine-koulutus, zoomilla (29.11.2022 - 7.2.2023), koulutuspäivistä tulee myös tallenne, jonka saat.
Kouluttaja: Asta Manner
1. OSA | Tiistai 29.11.2022, klo 12.30 - 16.00
    •    Arvonlisäverotuksen soveltamisala
    •    vähennykset
    •    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
    •    oman käytön verotuksesta
    •    alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

2. OSA | Tiistai 24.1.2023, klo 12.30 - 16.00
    •    Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
    •    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
    •    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
    •    Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
    •    verollinen vai veroton vuokraus

3. OSA | Tiistai 7.2.2023, klo 12.30 - 16.00
    •    Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
    •    EU:n tavara- ja palvelukauppa
    •    Vienti- ja tuontikauppa
    •    Ahvenanmaan erityisasema
    •    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
    •    Annettavat ilmoitukset
    •    Alv-palautuksen hakeminen
    •    Marginaaliverotus
    •    Metalliromun käänteinen arvonlisävero5. MODUULI | Tilinpäätös ja verotus, syventävä (6 iltapäivää)
Toteutus: OnLine-koulutus, zoomilla (7.3. - 13.6.2023), koulutuspäivistä tulee myös tallenne, jonka saat.
Kouluttaja: Asta Manner ja Tuula Ossa
1. OSA | Tiistai 7.3.2023, klo 12.30 - 16.00
Tilinpäätöksen laatiminen / kouluttaja Asta Manner
    •    Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
    •    Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
    •    Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
    •    Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
    •    Omaverotili tilinpäätöksessä

2. OSA | Tiistai 4.4.2023, klo 12.30 - 16.00
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet / kouluttaja Tuula Ossa
    •    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi
    •    yhtiökokous
    •    hallitus
    •    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
    •    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
    •    jälkiverotusajat
    •    verotuksen oikaiseminen

3. OSA | Tiistai 25.4.2023, klo 12.30 - 16.00
Verotettavan tulon laskeminen / kouluttaja Asta Manner
    •    kirjanpidon ja verotuksen yhteys, perustapaukset
    •    verotusperäiset varaukset
    •    yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
    •    avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
    •    Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
    •    Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus

4. OSA | Tiistai 16.5.2023, klo 12.30 - 16.00
Vastaavan erät tilinpäätöksessä verotuksen kannalta / kouluttaja Asta Manner
    •    Poikkeuslupa verottajalta - kahdenkertaiset poistot
    •    Tulolähteiden merkitys eri yhtiömuodoissa
    •    Vaihtoehtoisten arvopaperien käsittelytapojen vaikutukset verotukseen
         Perinteinen arvostaminen
         Käypä arvo
    •    Käyttöomaisuuden myynnin verollisuus/verottomuus
         Milloin verovapaata?
         Mitkä veroilmoituksen kohdat vaativat tarkkaa pohdintaa?
    •    Esimerkkejä verotuskäytännöstä

5. OSA | Tiistai 30.5.2023, klo 12.30 - 16.00
Vastaavan erien arvostus tilinpäätöksessä KPL:n kannalta / kouluttaja Asta Manner
    •    Tulonodotukset - mitä se tarkoittaa
    •    Poistot kirjanpidossa
         SUMU-poistot ja poistoero - mahdollisuus tuloksen suunnitteluun?
         Esimerkkejä tavoitetulokseen pääsemisestä - lyhyt ja pitkä tähtäin
    •    Harjoitus tavoitetuloksesta
    •    Arvonalentumiset ja niiden palautuminen
         Pysyvät vastaavat
         Vaihtuvat vastaavat
    •    Arvonkorotukset lyhyesti

6. OSA | Tiistai 13.6.2023, klo 12.30 - 16.00
Veroilmoituksen laatiminen / kouluttaja Tuula Ossa
    •    Käytännön neuvoja veroilmoituksen täyttöön
         kello 10.00 - 12.00 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
         kello 13.00 - 15.00 Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B)Taloushallinnon koulutus Taloushallinnon tutkinto OnLine Verkko-opiskelu

Tämä koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuspäivät ovat OnLine päiviä, zoom-yhteydellä tai itsenäisesti katsottavia verkkokursseja tai koulutustallenteita. Voit siis osallistua mistä päin Suomea tahansa ja säästää matkustamisaikaa.

Koulutuksen hintaan sisältyy kirja:
Taloushallinto. Kirjanpito ja tilinpäätöskirjaukset (ent. Yrityksen taloushallinto 1. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet) tutustuttaa kirjanpidon perusteisiin: liike- ja palkkatapahtumien kirjaamiseen, laskutukseen, myynti- ja ostoreskontraan sekä arvonlisäverotukseen.
Soile Tomperi, Edita. Kirja lähetetään sinulle postitse kotiin kannettuna (Postin pikkupaketti), kun olet maksanut ensimmäisen osan koulutuksesta.

Kirjanpidon perusteet verkkokurssin kirjaKoulutuksen hinta
1.169 € + arvonlisävero 24 % (verollinen hinta 1.450 €)


Koulutuksen maksaminen
Osta koulutus punaisesta napista, maksutavat:

▪️ Kaikki verkkopankit / Maksunvälittäjä on Paytrail, suojattu yhteys.
▪️ Luottokortit (Visa, Mastercard)
▪️ Lasku tai osamaksu (Jousto, Collector)
▪️ Intoo-lasku, vain yrityksille, ilmoita y-tunnus, maksuehto 8 pv
 

Ilmoittaudu tästä


Kouluttajat tässä koulutuksessa

Tuula Ossa Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy

Yrittäjä, taloushallinnon asiantuntija. Tuula kouluttaa taloushallintoa, tilinpäätöksen laatimista, tilinpäätöksen analysointia.

Tuula on erittäin pidetty taloushallinnon kouluttaja. Tuula on ollut mukana useissa taloushallinnon koulutuksissamme ja hän on saanut erittäin hyvää palautetta sekä koulutustyylistään että asiasisällöstään. Tuula on käytönnönläheinen, selkeäsanainen kouluttaja ja huippuammattilainen. www.audim.fiAsta Manner Intoo Koulutus
Asta Manner
KTL / Opit ja Tilit Oy
Asta Manner on kouluttanut ja ollut mukana käytännön toimissa yli 30 vuotta. Hän on ollut lehtori Turun kauppakorkeakoulussa lähes 20 vuotta ja toiminut  rivikirjanpitäjänä ja ollut toimistopäällikkönä suurehkossa tilitoimistossa. Asta Manner on saanut palautetta erittäin käytännönläheisestä luennointitavastaan.
Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

Sari on käytännönläheinen, sujuvasanainen ja selkeä kouluttaja, pitkällä kokemuksella.

Haluatko kysyä koulutuksesta?
"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta."

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

 

 

Suosittelemme myös


Selaa tätä tuoteryhmää: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset