Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.
 

REKISTERINPITÄJÄ

Työintoo Oy (Y-tunnus: 2654355-6)
Ruukinkatu 4
20540 Turku
 

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Maarit Fellman
puh. 0400 527 257
maarit.fellman (at) intoo.fi
 

REKISTERIN NIMI

a) Työintoo Oy / Intoo Koulutus asiakasrekisteri
b) Työintoo Oy / Intoo Koulutus markkinointirekisteri
 

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

- Henkilö on ostanut Työintoo Oy:n (Intoo Koulutus) palveluja verkkokaupan kautta.
- Henkilö on rekisteröitynyt Työintoo Oy (Intoo Koulutus) verkkokaupassa.
- Henkilö on itse liittynyt postituslistalle, esimerkiksi tilaamalla maksuttoman koulutusmateriaalin tai tilannut uutiskirjeen.
- Henkilö on liitetty markkinointirekisteriin sillä perusteella, että henkilön työsähköposti on poimittu yrityksen nettisivuilta tai yleisesti avoimista internetlähteistä ja henkilölle on lähetetty hänen työtehtäväänsä liittyvää viestintää.
 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Työintoo Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Työintoo Oy:n asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Työintoo Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Työintoo Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista (sähköpostiosoite) saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Työintoo Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Työintoo Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin/markkinointirekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin tai sähköisiä uutiskirjeitä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Työintoo Oy:n rekisterinhoitajalle.
 

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

 • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on ilmoittautunut koulutukseen (ostanut koulutuspalveluja):
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Laskutettavan yrityksen nimi
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
   
 • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja, mikäli henkilö on tilannut maksuttoman koulutusmateriaalin tai henkilö on tilannut uutiskirjeen:
 • sähköpostiosoite
   
 • Uutiskirje voidaan lähettää myös potentiaalisille yritysasiakkaille, joiden työsähköposti-osoite on poimittu yrityksen nettisivuilta ja uutiskirjeen sisältämän aiheen katsotaan liittyvän henkilön työtehtävään.
 • Tällöin henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
 • sähköpostiosoite

   

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin/markkinointirekisterin tiedot ovat ainoastaan Työintoo Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Työintoo Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.
 

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Työintoo Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Työintoo Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatulla palveluissa.