Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä 2024 | OnLine ja verkko-opiskelu, aloita heti


1 169,00

Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä -koulutus


Kenelle?
▪️ sinulle, joka jo osaat kirjanpitoa, ja haluat kehittyä tilinpäätöksen taitajaksi
▪️ taloushallinnon ja kirjanpidon parissa työskentelevälle
▪️ sinulle, joka haluat vahvistaa ja saada varmuutta tilinpäätösosaamiseen
▪️ voit olla alanvaihtaja tai alalla jo työskentelevä

Sisältö

▪️ 12 kpl OnLine-koulutuspäiviä
▪️ Kaikista koulutuspäivistä tulee myös tallenne
▪️ Verkkokurssit voit aloittaa heti
▪️ Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi; Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen perusteet (9 osaa), voit aloittaa heti
▪️ Itsenäisesti opiskeltava verkkokurssi; Palkanlaskenta ja työlainsäädäntö (4 osaa), voit aloittaa heti


Kouluttajat
▪️ Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
▪️ Leena Juusela, Veroasiantuntija, Diplomiekonomi / Oy Tuokko Ltd
▪️ Sari Jokinen, KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija, yrittäjä / Intoo Koulutus


Koulutuksen sisältö, 12 OnLine-koulutuspäivää + verkkokurssit


TALLENNE (nauhoitettu lokakuussa 2023)
Kouluttaja Tuula Ossa
Tilinpäätöksen laatimien ja analysointi, OSA 1
Tuloslaskelman ja taseen rakenne     
•    Mitä kirjataan ja mihin kirjataan  

TALLENNE (nauhoitettu lokakuussa 2023)
Kouluttaja Tuula Ossa
Tilinpäätöksen laatiminen ja analysointi, OSA 2
Tilinpäätöksen arvostus- ja jaksotussäännökset
Tilinpäätöksen laatiminen     
•    Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot   
 •   Tase-erittelyt  

TALLENNE (nauhoitettu marraskuussa 2023)
Kouluttaja Tuula Ossa
Tilinpäätöksen laatiminen ja analysointi, OSA 3
Tilinpäätöksen yleiset periaatteet
Tilinpäätösanalyysi
Yritystulon verotus

TALLENNE (nauhoitettu marraskuussa 2023)
Kouluttaja Tuula Ossa
Tilinpäätöksen laatiminen ja analysointi, OSA 4
Yritystulon verotus     
•    tulolähteet ja tulolajit     
•    eri yritysmuodot
Verokysymykset omistajilla

Tiistai 16.1.2024, klo 12.30-16.00
Kouluttaja Tuula Ossa
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet
•    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi    
•    yhtiökokous    
•    hallitus    
•    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa    
•    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen    
•    jälkiverotusajat    
•    verotuksen oikaiseminen

Tiistai 19.3.2024, klo 12.30-14.30
Kouluttaja Sari Jokinen
Verkkokaupan kirjanpito – erityispiirteet
·       verkkokaupan kirjanpidon raportit
·       myyntien kirjaaminen
·       maksunvälittäjien raportit (Paytrail, Klarna, PayPal)
·       lahjakortit
·       palautukset
·       tavaran yhteisömyynti ja vientimyynti

Tiistai 16.4.2024, klo 12.30-16.00
Vastaavan erät tilinpäätöksessä verotuksen kannalta

•    Poikkeuslupa verottajalta - kahdenkertaiset poistot    
•    Tulolähteiden merkitys eri yhtiömuodoissa    
•    Vaihtoehtoisten arvopaperien käsittelytapojen vaikutukset verotukseen        
     - Perinteinen arvostaminen         
     - Käypä arvo    
•    Käyttöomaisuuden myynnin verollisuus/verottomuus         
    - Milloin verovapaata?         
    - Mitkä veroilmoituksen kohdat vaativat tarkkaa pohdintaa?    
•    Esimerkkejä verotuskäytännöstä

Tiistai 14.5.2024, klo 12.30-16.00
Vastaavan erien arvostus tilinpäätöksessä KPL:n kannalta

•    Tulonodotukset - mitä se tarkoittaa    
•    Poistot kirjanpidossa         
    - SUMU-poistot ja poistoero - mahdollisuus tuloksen suunnitteluun?         
    - Esimerkkejä tavoitetulokseen pääsemisestä - lyhyt ja pitkä tähtäin    
•    Harjoitus tavoitetuloksesta    
•    Arvonalentumiset ja niiden palautuminen         
    - Pysyvät vastaavat         
    - Vaihtuvat vastaavat    
•    Arvonkorotukset lyhyesti

Tiistai 4.6.2024, klo 10-12 ja 13-15
Kouluttaja Tuula Ossa
Veroilmoituksen laatiminen
•    Käytännön neuvoja veroilmoituksen täyttöön         
Klo 10.00-12.00; Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
Klo 13.00-15.00; Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B)
 
Tiistai 20.8.2024, klo 12.30-16.00
Kouluttaja Leena Juusela
Arvonlisäverotus, OSA1 
•    arvonlisäverotuksen soveltamisala    
•    vähennysoikeus    
•    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely    
•    oman käytön verotuksesta    
•    arvonlisäveron käsittely kirjanpidossa

Tiistai 17.9.2024, klo 12.30-16.00
Kouluttaja Leena Juusela
Arvonlisäverotus, OSA 2
Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa

•    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus    
•    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu    
•    kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen    
•    verollinen vai veroton vuokraus

Tiistai 15.10.2024, klo 12.30-16.00
Kouluttaja Leena Juusela
Arvonlisäverotus, OSA 3
Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus

•    EU:n tavara- ja palvelukauppa    
•    Vienti- ja tuontikauppa    
•    Ahvenanmaan erityisasema    
•    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä (One stop shop)    
•    Annettavat ilmoitukset


VERKKOKURSSIT
Itsenäisesti opiskeltavat verkkokurssit voit aloittaa heti
- Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen perusteet
- Palkanlaskennan perusteet

Itsenäinen verkkokurssi, aloita heti
Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen perusteet
(9 osaa)
Kouluttaja: Sari Jokinen
1. OSA
Kirjanpidon lainsäädäntö ja peruskäsitteet
- kirjanpitolaki ja asetukset, kirjanpitovelvollisuus, kirjanpidon keskeiset periaatteet
Kirjanpidon kirjaukset
Tiliryhmät ja kirjaussäännöt
Tilikauden kirjanpidon vaiheet
Tosite ja kirjaamisperuste
Tililuettelo / tilikartta
Tilikauden kirjanpidon käytännön toteutus
OSA 2
Asteri-ohjelman asennus
Harjoitus, OSA1: Kahvila Kantarelli
Harjoitus, OSA2: Kahvila Kantarelli
Harjoitus, OSA3: Kahvila Kantarelli
OSA 3
Arvonlisäverotus
Arvonlisäveron kirjaaminen
Arvonlisäveron ilmoittaminen ja omavero
OSA 4
Jaksottaminen
- hankintameno, vaihto-omaisuus, siirtyvät erät)
Varaston muutos
Kaluston poisto
Siirtyvät erät
OSA 5
Tase ja tuloslaskelma
Tase
Tuloslaskelma
Kirjanpidon kirjausten vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen
OSA 6
Palkat ja henkilösivumenot kirjanpidossa
OSA 7
Myynti- ja ostoreskontra
OSA 8
Tilinpäätöksen laatiminen ja asiakirjat
Elinkeinoverotuksen perusteet
Tilinpäätös esimerkki
OSA 9
Tositeharjoitus T1: Petran pikaruoka
Video 1: Ohjeet
Video 2: Petran pikaruoan perustaminen Asteri-ohjelmaan
Video 3: Tositteiden tiliöinti
Video 4: Tositteiden tallentaminen Asteri-ohjelmaan
Video 5: Arvonlisäveron ilmoittaminen
Video 6: Tilinpäätös viennit ja kirjanpidon tulosteet
Tositeharjoitus T2: Freetime Marko Mikkinen
Video 1: Ohjeet tehtävän tekemiseen
Video 2: Asteriin perustaminen ja alkusaldot
Video 3: Alkusaldojen syöttö
Video 4: Tositteiden tiliöinti
Video 5: Palkan tiliöinti
Video 6: Tositteiden tallennus asteri-ohjelmaan
Video 7: Kuukauden päätös ja tilinpäätöskirjauksia
Tositeharjoitus T3: Pyöräcenter
Video 1: Tehtävän ohjeet
Video 2: Pyöräcenterin luonti Asteri-ohjelmaan
Video 3: Tositteiden tiliöinti ja tallennus
Video 4: Tositteiden tiliöinti ja tallennus Asteri-ohjelmaan
Video 5: Tilinpäätöskirjaukset


Itsenäinen verkkokurssi, aloita heti
Palkanlaskenta ja työlainsäädäntö
Kouluttaja: Sari Jokinen
1. OSA
Työsopimuslaki, palkanmaksu ja työantajamaksut
- Työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
- Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä
2. OSA
Luontoisedut palkanlaskennassa
- auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
- palkanlaskennan harjoitus
Matkakulukorvaukset
- päivärahat ja kilometrikorvaukset
- palkanlaskennan harjoitus
3. OSA
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
- loman kertyminen
- loman antaminen ja sijoittaminen
- lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
- lomakorvaus
- palkanlaskennan harjoitus
4. OSA
Ylityön palkka (työaikalaki)
- työaikalain soveltaminen
- säännöllinen työaika ja lepoajat
- lisätyö ja ylityö
- palkanlaskennan harjoitus
Palkkakirjanpito
- palkkalista, palkkakortti
- palkkakirjaukset
- lomapalkkavelkaTaloushallinnon koulutus Taloushallinnon tutkinto OnLine Verkko-opiskelu

Tämä koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuspäivät ovat OnLine päiviä, zoom-yhteydellä tai itsenäisesti katsottavia verkkokursseja tai koulutustallenteita. Voit siis osallistua mistä päin Suomea tahansa ja säästää matkustamisaikaa.

Koulutuksen hintaan sisältyy kirja:
Taloushallinto. Kirjanpito ja tilinpäätöskirjaukset (ent. Yrityksen taloushallinto 1. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet) tutustuttaa kirjanpidon perusteisiin: liike- ja palkkatapahtumien kirjaamiseen, laskutukseen, myynti- ja ostoreskontraan sekä arvonlisäverotukseen. Soile Tomperi, Edita. Kirja lähetetään sinulle postitse kotiin kannettuna (Postin pikkupaketti), kun olet maksanut ensimmäisen osan koulutuksesta.

Kirjanpidon perusteet


Koulutuksen hinta
1.169 € + arvonlisävero 24 % (verollinen hinta 1.450 €)
 

Koulutuksen maksaminen
Osta koulutus punaisesta napista, maksutavat:
▪️ Kaikki verkkopankit / Maksunvälittäjä on Paytrail, suojattu yhteys.
▪️ Luottokortit (Visa, Mastercard)
▪️ Lasku tai osamaksu (Jousto, Collector)
▪️ Intoo-lasku, vain yrityksille, ilmoita y-tunnus, maksuehto 8 pv | Intoo-laskussa laskutuslisä + 10 € (sis.alv)

 

Ilmoittaudu tästä


Kouluttajat tässä koulutuksessa


Tuula Ossa Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy

Yrittäjä, taloushallinnon asiantuntija. Tuula kouluttaa taloushallintoa, tilinpäätöksen laatimista, tilinpäätöksen analysointia.

Tuula on erittäin pidetty taloushallinnon kouluttaja. Tuula on ollut mukana useissa taloushallinnon koulutuksissamme ja hän on saanut erittäin hyvää palautetta sekä koulutustyylistään että asiasisällöstään. Tuula on käytönnönläheinen, selkeäsanainen kouluttaja ja huippuammattilainen. www.audim.fiTaloushallinnon tutkinto - Leena Juusela Intoo Koulutus
Leena Juusela
Veroasiantuntija, Diplomiekonomi Åbo Akademi / Oy Tuokko Ltd
Leena Juuselalla on erittäin pitkä kokemus veroasiantuntijantehtävistä, mm. verojohtajana ja arvonlisävero-asiantuntijana.
Tutustu kouluttajaan > https://tuokko.fi/staff/leena-juusela/Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

Sari on käytännönläheinen, sujuvasanainen ja selkeä kouluttaja, pitkällä kokemuksella.

Haluatko kysyä koulutuksesta?
"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta."
Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Suosittelemme myös


Selaa tätä tuoteryhmää: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset