Yrittäjän ammattitutkinto / Digimarkkinointi- ja Verkkokauppa koulutus 2018, Uusikaupunki / TÄYNNÄ


Yrittäjän ammattitutkinto / Digimarkkinointi- ja Verkkokauppa koulutus 2018, Uusikaupunki / TÄYNNÄ

0,00
 + arvonlisävero 24 %

Digimarkkinointi- ja Verkkokauppakoulutus, Yrittäjän ammattitutkinto / Uusikaupunki
HUOM! Ota yhteyttä ja kysy seuraavan ryhmän alkamisesta - koulutus@intoo.fi

Koulutuksen rahoitusvaihtoehdot:
a) oppisopimuksella koulutus on maksuton
b) ammatillinen lisäkoulutus, jolloin omarahoitusosuus on 590 €

 

Kouluttajina Suomen parhaita asiantuntijoita, joilla kaikilla on käytännön kokemusta digimarkkinoinnin käytännön tekemisestä ja verkkokaupan pyörittämisestä! Tämä koulutus antaa sinulle erinomaiset eväät kehittää omaa liiketoimintaasi ja myyntiäsi, näkyvyyttäsi verkossa, mahdollisesti perustat verkkokaupan tai  kehität jo olemassa olevaa verkkokauppaasi. Koulutus on todella käytännönläheinen ja saat ideoita, vinkkejä ja esimerkkejä joita voit soveltaa työssäsi vaikka heti. Koulutus sisältää myös workshop-päiviä, joilloin opetellaan itse tekemään digimarkkinointia.
 

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
- pk-yrittäjä (tai yrittäjäksi ryhtyvä)
- yrittäjä, joka haluaa oppia itse käyttämään digimarkkinoinnin välineitä ja lisätä näkyvyyttään verkossa
- yrittäjä, joka haluaa oppia paremmin ymmärtämään sähköisiä liiketoimintamahdollisuuksia omalla toimialallaan
- yrittäjä, jolla on jo verkkokauppa ja joka haluaa kehittää toimivan verkkokauppansa myyntiä ja liiketoimintaa
- yrittäjä, joka haluaa laajentaa liiketoimintaansa perustamalla verkkokaupan

HUOM! Koulutuksessa käsiteltävät verkkokauppa-asiat ovat kaikki sovellettavissa myös tavallisiin nettisivuihin, sillä myös kotisivujen tärkein tehtävä on lisätä yrityksesi myyntiä! Verkkokauppa tulisi nähdä laajemmin mahdollisuutena, sillä sen kautta voit myydä myös palveluita tai jotain "ei niin perinteistä" verkkokauppatuotetta.

Tämän koulutuksen kuluessa kaikki osallistujat suorittavat Yrittäjän ammattitutkinnon. Lue lisää Yrittäjän ammattitutkinnosta tämän sivun alalaidasta.

Koulutus voidaan rahoittaa kahdella vaihtoehtoisella tavalla:


A) Oppisopimusrahoitus

Mitä maksaa? Maksuton

Kenelle? Päätoimisesti yrittäjänä toimiville (eli maksat YEL-maksua). Tämä koulutus toteutetaan yhteistyönä Novida Ammattiopiston kanssa. Novidan myöntämä oppisopimusrahoitus on mahdollista Novidan toimialueen yrityksille (Turku ei kuulu Novidan rahoitusalueeseen). Jos olet Novidan toimialueen ulkopuolelta, voit kysyä oman paikkakuntasi oppisopimustoimistolta mahdollisuutta oppisopimusrahoitukseen.

Tutkinto? Yrittäjän ammattitutkinto
(tutkintomaksu 58 € Opetushallitukselle)

B) Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Mitä maksaa? Omarahoitusosuus vain 590 € (koulutus rahoitetaan valtionosuusrahoituksella, eli maksat koulutuksesta vain omarahoitusosuuden).

Kenelle? Päätoimiselle yrittäjälle tai sivutoimiselle yrittäjälle. Voit olla mistä tahansa paikkakunnalta Suomessa, ja voit opiskella tässä koulutuksessa ammatillisella lisäkoulutusrahoituksella (rahoituksen myöntää Novida).

Tutkinto? Yrittäjän ammattitutkinto
(tutkintomaksu 58 € Opetushallitukselle)

Soita Sarille, joka mielellään auttaa sinua selivttämään rahoitusmahdollisuudet, puh. 040 595 4464 / Sari Jokinen, Intoo Koulutus


_________________________________________________________________________________________
 

Koulutuksen sisältö ja aikataulu:
 

11.1.2018, klo 9.00 - 15.00
Koulutuksen aloitus

- käytännön asiat koulutukseen ja tutkintoon liittyen
- Kari Mäenpää, Anne Tuominen / Novida
- koulutuksen sisältö, orientaatio / Intoo Koulutus
Johdatus digimarkkinointiin, sähköiseen liiketoimintaan ja verkkokauppaan
- ostokäyttäytymisen muutos
- Maarit Fellman, kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija

15.2.2018, klo 9.00 - 16.00
Johdatus verkkokauppaan
 (aamupäivä)
- sähköisen liiketoiminnan ja verkkokaupan tila nyt ja näkymät tulevaisuuteen
- mahdollisuudet eri toimialoille
- Leevi Parsama, eCommerce Specialist
Verkkokauppa- ja nettisivu-alustat ja tekniset ratkaisut (iltapäivä)
- eri tekniikan vaihtoehtoja, vertailuja
- lisäarvotyökaluja verkkokauppaan ja nettisivuille
- miten verkkokaupassa maksetaan
- Jouni Wahalahti, Principal Consultant, e-Commerce / Digia Oyj

15.3.2018, klo 9.00 - 16.00
Liiketoiminnan konseptointi ja asiakasjohtaminen
 (aamupäivä)
- Leevi Parsama, eCommerce Specialist
Digimarkkinoinnin välineet / Facebook (iltapäivä "teoria")
- miten asiakkaita hankitaan omille nettisivuille tai verkkokauppaan
- miten Facebookin avulla voidaan kasvattaa myyntiä
- sisältömarkkinoinnin perusteet
- Facebook-markkinointi, maksullinen näkyvyys
- ideoita, vinkkejä ja esimerkkejä Facebookin tehokkaasta hyödyntämisestä
- muut some-kanavat markkinoinnissa
- Maarit Fellman, kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija

27.3.2018, klo 9-16
Facebook-markkinointi – workshop
- yrityksen Facebook-sivut, ulkoasu, asetukset
- maksullinen mainonta, klikkaukset, budjetti
- hyvän mainostekstin kirjoittaminen
Mobiilivideot, editointi ilmaisella Adobe Clip -ohjelmalla -workshop
YouTube-kanava
- avataan yrityksen oma YouTube-kanava, videoiden lataaminen kanavalle
- videoiden upottaminen nettisivuille ja hyödyntäminen markkinoinnissa
- Maarit Fellman, kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija

19.4.2018, klo 9.00 – 15.00
Digimarkkinoinnin välineet / Google
(aamupäivä ”teoria”)
- Google, hakusanamarkkinointi
- Google AdWords ja hakukoneoptimointi perusteet
- Maarit Fellman, kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija
Liiketoimintasuunnitelma, workshop (iltapäivä)
- opastusta ja neuvoja liiketoimintasuunnitelman tekoon
(liiketoimintasuunnitelma on osa tutkinnon suorittamista)
- Sari Jokinen, KTM, taloushallinnon kouluttaja

9.5.2018, klo 9.00 - 16.00
Google AdWords -hakusanamainonta -workshop

- Google AdWords toimintaperiaatteet, laatupisteet, hinnoittelu
- Google AdWords tilin ylläpito, tilin rakenne
- hakusanat, mainokset, budjetti, maksaminen
Google hakukoneoptimoinnin perusteita
- miten parannetaan ilmaista Google näkyvyyttä
- Maarit Fellman, kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija

24.5.2018, klo 9.00 - 16.00
Verkkokaupan ja nettisivujen ulkoasu ja konversion (osto-%) parantaminen
 (aamupäivä)
- Jouni Wahalahti, Principal Consultant, e-Commerce / Digia Oyj
Digikuvan perusteet, kuvatyökalut - workshop (iltapäivä)
- kuvankäsittelyn perusteita (kuvan pienennys, kuvan rajaaminen)
- helppo kuvankäsittely ja -banneriohjelma Canva (maksuton ohjelma)
- videotyökalu (Animoto-ohjelma)
- maksuttomat kuvapankit

KESÄTAUKO

16.8.2018, klo 9.00 - 16.00
Myynnin kehittäminen, henkilökohtainen myyntityö

- miten myynti saadaan nousuun
- kouluttamassa Suomen kovin myyntikouluttaja, jonka jälkeen katsot myyntityötä ihan uusin silmin
- Juhana Helmenkalastaja

6.9.2018, klo 9.00 - 16.00
Sähköiset uutiskirjeet / Mailchimp -workshop

- sähköpostimarkkinoinnin perusteet
- kirjepohjat, osoitelistat
- hyvän uutiskirjeen luominen
- Maarit Fellman, kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija

27.9.2018, klo 9.00 - 16.00
Liiketoiminnan / Verkkokaupan kansainvälistyminen 
(aamupäivä)
- Leevi Parsama, eCommerce Specialist
Avoin aihe (iltapäivä) / Maarit Fellman
- digimarkkinoinnissa ajankohtaista

11.10.2018, klo 9.00 - 16.00
Taloudenhallinta, osa 1
 (aamupäivä)
- tilinpäätös, tase, tuloslaskelma
- miten niitä tulkitaan, miten voit hyödyntää niitä toiminnassasi
- kannattavuus, budjetointi, hinnoittelu
- Sari Jokinen, KTM, taloushallinnon kouluttaja
Tietoturva (iltapäivä)
- Petri Mäkelä, tietoturva-asiantuntija 

7.11.2018, klo 9.00 - 16.00
Taloudenhallinta, osa 2
 (aamupäivä)
- kirjanpidon perusteita
- Sari Jokinen, KTM, taloushallinnon kouluttaja
Menestyvän liiketoiminnan (ja menestyvän verkkokaupan) tunnusmerkit (iltapäivä)
- Timo Korvenoja, myyntijohtaja / Vilkas Group
Kuluttajalainsäädöntöä (iltapäivä)
- kuluttajansuojalaki, verkkokaupan etämyyntisäädökset
- uusi henkilötietolaki, markkinoinnin säädöksiä
- uusi henkilötietolaki koskettaa kaikkia yrityksiä!
- Maarit Fellman, kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija

20.11.2018 ja 21.11.2018, klo 8.30 - 16.30 (valitset näille päiville oman aikasi)
Konsultointipäivät
- yksilöllistä neuvontaa oman yrityksesi toimintaan ja sähköiseen markkinointiin liittyen
- halukkaille mahdollisuus varata noin tunnin pituinen oma konsultointiaika

JOULUTAUKO

24.1.2019, klo 9.00 – 16.00
Visuaalinen sisällöntuotanto & Valokuvaus -workshop
/ Valokuvaaja Katri Haavisto
- visuaalinen sisällöntuotanto, visuaalisuus markkinoinnissa
- Instagram – miten sitä hyödynnetään
- kamera & valokuvaus –workshop
- syväterävyys, suljin, aukko jne. / digikuvauksen perusteet
- kuvan sommittelu, vinkit hyviin kuviin


14.2.2019, klo 9.00 – 15.00
Instagram -WORKSHOP 
/ Maarit Fellman
- Instagramin käyttövinkit
- miten Insta toimii, Insta-storyt ym.
Google Analytics
- katsaus analyysityökaluun ja sen hyödyntämiseen
Koulutuksen päätös
- parhaat opit ja käytännöt
- mikä on muuttunut omassa yrityksessä
- "stipendien" ja osallistumistodistusten jako
 

Koulutuksessa on rajattu määrä paikkoja. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

 


_________________________________________________________________________________________


Paikka
Novida, Ammattiopisto ja lukio
Viikaistenkatu 1, Uusikaupunki

Novida Uusikaupunki


Lisätiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen:

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi


Kari Mäenpää, puh. 050 376 1063
sähköpostilla: kari.maenpaa@novida.fi

_________________________________________________________________________________________

Tässä koulutuksessa kouluttajina toimivat verkkokaupan ammattilaiset!


Kouluttajat:


 

Leevi Parsama,
eCommerce Specialist

Verkkokaupan ammattilainen, joka tuntee suomalaisen verkkokaupan Leevi Parsama / Verkkokauppakoulutus / Intoo Koulutus
toimijat paremmin kuin kukaan muu. Tavannut yli 400 eri verkkokauppiasta.
Päätyönään Leevi toimii tällä hetkellä eCom Growth -kasvuohjelman
asiantuntijana, jossa hän tekee intensiivistä verkkokaupan kehitystyötä
sadan verkkokaupan kanssa. Työssään Leevi on tehnyt myös useita
tutustumismatkoja eri maiden verkkoliiketoimintaan, mm. Venäjälle,
Saksaan, USA:han ja Pohjoismaihin. Leevi on itsekin toiminut globaalisti
operoivan verkkokaupan vetäjänä usean vuoden ajan. Hänen
alaisuudessaan myynti kasvoi vuosittain yli 30% ja lopulta tuotteita
toimitettiin yli 70 eri maahan.

Työuransa Leevi aloitti aikoinaan televisiossa ja toimi sen jälkeen
pitkään digitaalisen markkinoinnin parissa. Ensin monta vuotta yrittäjänä
ja lopulta yhden Suomen suurimman markkinointitoimiston
toimitusjohtajana. Nykyään Leevi toimii myös verkkokauppamentorina,
smart retail -teknologiayritysten sparraajana sekä eri yritysten hallituksissa.

 

Maarit Fellman,
kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija, yrittäjä / Intoo Koulutus
Verkkokauppa koulutus Verkkokauppiaan koulutus Maarit Fellman


Maarit on markkinoinnin konkari, joka on nähnyt alaa median,
mainostoimiston ja mainostajan näkökulmasta. Vuodesta 2010
lähtien toteuttanut digimarkkinointia eri toimialan yrityksille
ja kouluttanut satoja yrittäjiä.

Vuonna 2010 perusti ensimmäisen verkkokauppansa, jolloin
piti itse opetella mahdollisimman edulliset ja tehokkaat keinot
ohjata asiakkaita verkkokauppaan. Googe, Facebook, sähköposti-
markkinointi, videot ja monet muut digimarkkinoinnin
välineet ovat erinomaisesti hallussa. Vuonna 2015 perusti
yhdessä Sari Jokisen kanssa www.coruu.com -verkkokaupan,
joka suuntaa myös kansainvälisille markkinoille. Ensimmäiset
kaupalliset avaukset vuonna 2017 Japaniin, Iso-Britanniaan
ja Ruotsiin.

Kouluttajana Maarit on erittäin käytännönläheinen ja
selkokielinen - ei teoriaa eikä utopisia termejä, vaan
selkeää käytännön asiaa. Jokainen oppii varmuudella
toteuttamaan digimarkkinoinnin keinoja Maaritin
vetämissä workshopeissa. Maarit on hengeltään
myyntimies, joten kaikki oppi tähtää aina myynnin
kasvattamiseen!


Jouni Wahalahti,
Principal Consultant, e-Commerce / Digia Oyj


 

Jouni on pitkän linjan verkkokauppa-ammattilainen,Jouni Wahalahti / Verkkokauppakoulutus, Intoo Koulutus
joka työkseen auttaa yrityksiä kehittämään verkkoliiketoimintaansa.
Jounilla on yli 15 vuoden kokemus verkkoliiketoiminnasta ja
monikanavaisesta kaupankäynnistä.

Jounin ura verkkokaupan parissa alkoi vuonna 2000 Jippii Groupissa.
Sittemmin hän on työskennellyt mm. Smilehousella, HairStoren
verkkoliiketoimintajohtajana, yrittäjänä verkkokaupan parissa ja
Tokmannin verkkoliiketoiminnasta vastaavana.

Ennen erikoistumistaan verkkokauppaan Jouni on hankkinut
vankan kokemuksen kuluttajamyynnistä kivijalkakaupassa
työskentelemällä mm. Stockmannilla ja PC-SuperStoressa
visuaalisen markkinoinnin parissa.

Monikanavaisen liiketoiminnan ymmärtäminen ja
verkkoliiketoiminnan kehittäminen on Jounin intohimo.

Miten voit saada euroja enemmän kassaan?
Kuinka verkkokaupan prosesseja voi tehostaa?
Mitä se monikanavaisuus oikeasti tarkoittaa, ja miten
sen saa toimimaan? Mikä on verkkoliiketoimintasi
potentiaali Suomessa ja kansainvälisesti?
Näihin kysymyksiin Jouni paneutuu mielellään
ja antaa myös vastauksia.

Jouni on käytännönläheinen ja helposti lähestyttävä,
hän on toiminut itsekin yrittäjänä ja ymmärtää sen
vuoksi pientenkin yritysten haasteita!Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo KoulutusVerkkokauppa koulutus Sari Jokinen Intoo KoulutusSari on taloushallinnon ammattilainen ja pitkän linjan kouluttaja.
Sarin koulutustyyli on käytännönläheinen! Tästä kertoo erään
asiakkaan tokaisu: "Olen opiskellut näitä asioita tradenomi-
opinnoissani, mutta vasta nyt kun kuuntelin Saria puolipäivää,
ymmärsin opikeasti mistä on kyse
." Talousasioiden ymmärtäminen
on jokaiselle yrittäjälle ihan välttämätöntä. Pää pois pensaasta
ja faktat pöytään.

Sari perusti verkkokaupan www.coruu.com yhdessä Maarit
Fellmanin kanssa vuonna 2015.

Sari on myös sovelluskouluttaja, joka ratkaisee visaisetkin
ohjelmistopulmat. Sari toimii Maaritin vetämissä digimarkkinoinnin
workshopeissa toisena kouluttajana - jokaista osallistujaa
autetaan workshopeissa henkilökohtaisesti.

 

Juhana Helmenkalastaja, Juhana Helmenkalastaja Myyntikouluttaja Intoo Koulutus
Suomen kovin myyntikouluttajaSuomen kovin myyntikouluttaja. Juhanan koulutuksen jälkeen
mikään ei enää ole ennallaan. Rautainen ammattilainen,
jonka esimerkeillä ja ideoilla myynti nousee 100% varmuudella.
Juhanan osaamiseen voit tutustua myös hänen omilla
nettisivuiltaan www.helmenkalastaja.fi


Petri Mäkelä
tietoturva-asiantuntija


Petri on pitkän linjan IT-osaaja, käytännönläheinen ja
ymmärtää erikokoisten yritysten tarpeet.

_________________________________________________________________________________________


Yrittäjän ammattitutkinto / lisätietoa tutkinnosta:

Tutkinnossa on kaksi osaamisalaa, sen mukaan oletko vasta aloittanut yrittäjänä tai oletko jo kokenut yrittäjä.

Tutkinnosta suoritetaan joko
vaihtoehto 1 (olet vasta aloittanut yritystoiminnan)
tai vaihtoehto 2 (olet jo kokenut yrittäjä ja haluat kehittää liiketoimintaasi).

 

1-vaihtoehto (aloittavat yrittäjät)  
Tutkinnossa suoritetaan:
Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala
Tutkinnon osat:
- Yritystoiminnan suunnittelu (Liiketoimintasuunnitelma)
- Yritystoiminnan käynnistäminen (Yrityksen perustaminen)
- Sähköinen liiketoiminta (Verkkokaupan aloittaminen)

2-vaihtoehto (kokeneemmat yrittäjät)
Tutkinnossa suoritetaan:
Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala
Tutkinnon osat:
- Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen (Liiketoimintasuunnitelma)
- Sähköinen liiketoiminta (Verkkokaupan kehittäminen)
- Myynti ja markkinointi (Sähköisen markkinoinnin kehittäminen omassa yrityksessä ja sen toteuttaminen)


Koulutus toteutetaan yhteistyössä Novidan kanssa.

Novida Uusikaupunki

_________________________________________________________________________________________


Katso video - Verkkokaupan menestystekijät
Verkkokauppa-asiantuntija Leevi Parsama kertoo mitkä ovat verkkokaupan menestystekijöitä, mitkä ovat verkkokaupan kansainvälistymisen keinot sekä miten verkkokauppaa tulisi markkinoida.

 

 

Verkkokaupan perusteet - miten onnistut verkkokaupalla?

Kouluttaja, verkkokauppias Maarit Fellman kertoo tiivistetysti verkkokaupasta, mm. ostoprosessin muutos, alustan valinta, maksut, verkkokaupan rakenne, Google löydettävyys, kävijämäärän kasvattaminen, konversio-%:n parantaminen, asiakaspalvelu, lainsäädäntö ja markkinointi. (videon kesto 41 min.)

 

Tyytyväinen asiakas kertoo...

Mariia Rintala (yrittäjä, Porin Nauha ja Nappi Oy) kertoo miten hän on hyötynyt koulutuksesta. Mariia oli edellisessä vastaavassa koulutuksessa (2017), koulutuksen kuluessa hän perustu kivijalkamyymälän rinnalle verkkokaupan. Mariia kertoo, miten hänen liiketoiminnassaan verkkokauppa ja myymälä tukee toinen toisiaan. Lisäksi Mariia on oppinut itse tekemään oman yrityksensä sähköistä markkinointia.

Selaa tätä tuoteryhmää: Verkkokauppa -koulutukset