Kirjanpito ja palkanlaskenta / Talous- ja toimistopalvelut osaamisala, Merkonomi, Turku


Kirjanpito ja palkanlaskenta / Talous- ja toimistopalvelut osaamisala, Merkonomi, Turku

0,00
 + arvonlisävero 24 %

Kirjanpito ja palkanlaskenta
Liiketalouden perustutkinto, merkonomi / Osaamisala: Talous- ja toimistopalvelut


Oppisopimuksella maksuton
Koulutus alkaa 7.9.2017, Turku.
Koulutuksessa on yhteensä 14 iltapäivää (klo 12.00-)
Suorita Liiketalouden perustutkinto, merkonomi / Osaamisala: Talous- ja toimistopalvelut

Kenelle koulutus on tarkoitettu?
- sinulla on jo Liiketalouden perustutkinto, merkonomi / Osaamisala: Asiakaspalvelu

- voit täydentää aikaisempia opintojasi uudella osaamisalalla (Talous- ja toimistopalvelut)
- teet toimistotyötä ja voit suorittaa uuden osaamisalan työssäsi oppisopimuksella

 

Sisältö
- Kirjanpidon perusteet, 5 iltapäivää (klo 12.00 - 16.00), syyskuussa 2017 (7.9., 15.9., 21.9., 28.9., 5.10.)
- Tilinpäätöksen laatiminen, 4 iltapäivää (12.00 - 16.30), marraskuussa 2017 (9.11., 16.11., 23.11., 30.11.)
- Palkanlaskennan perusteet, 5 iltapäivää (12.00 - 15.30), helmi-maaliskuussa 2018 (28.2., 7.3., 14.3., 21.3., 28.3.)


Kouluttajat
Sari Jokinen (vastuukouluttaja), KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija / Intoo Koulutus
Tuula Mahlberg,
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
 

Koulutuksen päiväkohtainen sisältö:


1-osa Kirjanpidon perusteet


Torstai 7.9.2017, klo 12-16

Kirjanpito 
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
•    harjoituksia

Perjantai 15.9.2017, klo 12-16 => huomaa päivä on perjantai!
Kahdenkertainen kirjanpito 

•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset

•   Tositeharjoituksia

Torstai 21.9.2017, klo 12 -16
Arvonlisäverotus

•    verokannat
•    verovelvollisuus
•    vähennysoikeus
•    maksu ja kausi-ilmoitus
•    Tositeharjoituksia

Torstai 28.9.2017, klo 12-16
 Jaksotukset
•  vaihto-omaisuus

•  käyttöomaisuus

•  siirtyvät erät
•  tositeharjoituksia

Torstai 5.10.2017, klo 12-16
Tilinpäätöksen perusteita

•   tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•   tilinpäätöksen laatiminen

•   tositeharjoituksia
 

2-osa Tilinpäätöksen laatiminen
 

Torstai 9.11.2017, klo 12.00 - 16.30       
Tilinpäätöksen laatiminen

PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)
Verotus - Yrityksen verotettavan tulon laskeminen:
(Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi)

Torstai 16.11.2017, klo 12.00 - 16.30
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1

Vaihto-omaisuus
Pysyvät vastaavat
Siirtyvät erät
Varaukset

Torstai 23.11.2017, klo 12.00 - 16.30          
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2

Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset
Leasing
Arvonkorotus
Käypään arvoon arvostaminen
Luottotappiot
Pääomalaina
Ulkomaanrahan määräiset erät
Velkojen jako pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin
Ennakkomaksut

Torstai 30.11.2017, klo 12.00 - 16.30
Tilinpäätösasiakirjat

tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt
Tilinpäätöksen analysointi

 

3-osa Palkanlaskennan perusteet

Keskiviikko 28.2.2018, kello 12.00 - 15.30
Työsuhde, palkanmaksu ja työantajamaksut
•    työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
•    työnantajamaksut, ennakonpidätys työtulon verotus (kausikohtainen ja kumulatiivinen)
•    palkanlaskennan harjoitus

Keskivikko 7.3.2018, kello 12.00 - 15.30
Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä
Luontoisedut palkanlaskennassa

•    auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
•    palkanlaskennan harjoitus

Keskivikko 14.3.2018, klo 12.00 - 15.30
Matkakulukorvaukset
•    päivärahat ja kilometrikorvaukset
•    palkanlaskennan harjoitus
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
•    loman kertyminen
•    loman antaminen ja sijoittaminen
•    lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
•    lomakorvaus
•    palkanlaskennan harjoitus

Keskiviikko 21.3.2018, klo 12.00 - 15.30
Ylityön palkka (työaikalaki)
•    työaikalain soveltaminen
•    säännöllinen työaika ja lepoajat
•    lisätyö ja ylityö
Palkanlaskennan vuodenvaihteen työt
•    vuosi-ilmoitukset ja tilastot
•    palkanlaskennan harjoitus

Keskiviikko 28.3.2018,
klo 12.00 - 15.30
Palkkakirjanpito

•    palkkalista, palkkakortti
•    palkkakirjaukset
•    lomapalkkavelka
Opittujen asioiden kertausOppisopimus
- oppisopimus on mahdollista työntekijälle tai yrittäjälle
- oppisopimuksen edellytyksenä on Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Talous- ja toimistopalvelut osaamisalan suorittaminen
- oppisopimus on maksuton

Yhteistyökumppani oppisopimuksessa on Novida Ammattiopisto (Uusikaupunki, Loimaa, Lieto ja ympäristökunnat) ja Novida Oppisopimustoimisto.
Kysy mahdollisuutta oppisopimusrahoitukseen myös oman aluuesi oppisopimustoimistolta, mikäli olet Novidan alueen ulkopuolelta.Paikka
Old Mill, Ruukinkatu 4, Turku
Lue koulutustiloista tarkemmin >>Lisätiedot koulutuksesta ja tutkinnosta:

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Sari on tämän koulutuksen vastuukouluttaja ja hän kertoo lisätietoa sisällöstä sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen.


Verkkokauppa koulutus Sari Jokinen Intoo Koulutus


Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen."Kouluttajat tässä koulutuksessa


Verkkokauppa koulutus Sari Jokinen Intoo Koulutus

Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon kouluttaja / Intoo KoulutusTuula Mahlberg Kirjanpitäjän tutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Intoo Koulutus

 
Tuula Mahlberg
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
 

Selaa tätä tuoteryhmää: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset