Liiketoiminnan ammattitutkinto / Taloushallinto, aloitus 17.4.2019 / Turku


Liiketoiminnan ammattitutkinto / Taloushallinto, aloitus 17.4.2019 / Turku

0,00
 + arvonlisävero 24 %


Liiketoiminnan ammattitutkinto / Taloushallinnon osaamisala
(ent. Taloushallinnon ammattitutkinto)

 

 • Oppisopimuksella maksuton
   
 • Aloitus 17.4.2019 / Turku
   
 • Suorita Liiketoiminnan ammattitutkinto / osaamisala: Taloushallinto
 • Opiskele joustavasti työn ohessa.
 • Sisällöstä valitset vain ne päivät, jotka tarvitset omassa työssäsi ja tutkinnon suorittamisessa
   

Sisältö - koulutus koostuu tarvitsemistasi moduuleista:
- Kirjanpidon perusteet (5 päivää) => kevät 2019, moduuli alkaa 17.4.2019
- Palkanlaskennan perusteet (2 päivää)
- Tilinpäätöksen laatiminen (4 päivää)
- Arvonlisäverotus (3 päivää)

- Tilinpäätös ja verotus (5 päivää)

** Voit osallistua moduulien sisältöön non-stoppina, eli moduulien järjestys voi vaihdella, riippuen siitä milloin aloitat koulutuksen.Kouluttajat

 • Sari Jokinen (vastuukouluttaja), KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija
   
 • Terhi Vesterinen, KLT-tutkinto, tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit Oy
   
 • Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
   

Koulutuksen päiväkohtainen sisältö:
 

Moduuli:
Kirjanpidon-perusteet / kouluttaja Sari Jokinen


1) Keskiviikko 17.4.2019 klo 12-16
Kirjanpito
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
•    harjoituksia
 

2) Keskiviikko 24.4.2019 klo 12-16
Kahdenkertainen kirjanpito  
•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset
•    tositeharjoituksia
 

3) Maanantai 29.4.2019 klo 12 - 16
Arvonlisäverotus
•    verokannat, verovelvollisuus
•    vähennysoikeus, maksu ja veroilmoitus
•    tositeharjoituksia
 

4) Keskiviikko 8.5.2019 klo 12 - 16
Jaksotukset
•  vaihto-omaisuus
•   käyttöomaisuus
•   siirtyvät erät
•   tositeharjoituksia
 

5) Keskiviikko 15.5.20 klo 12-16.00
Tilinpäätöksen perusteita
•    tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•    tilinpäätöksen laatiminen
•    Tositeharjoituksia


Moduuli:
Palkanlaskennan perusteet / kouluttaja Sari Jokinen


1) Maanantai 30.9.2019, kello 9 - 15.30
Työsuhde, palkanmaksu ja työantajamaksut
•    työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
•    palkanlaskenta
•    työnantajamaksut, ennakonpidätys
•    sairausajan palkka ja poissaolot
•    työnantajasuorituksien ilmoitukset
Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä
Luontoisedut palkanlaskennassa
•    auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
Matkakulukorvaukset
•    päivärahat ja kilometrikorvaukset


2) Maanantai 7.10.2019, klo 9 - 15.30
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
•    loman kertyminen
•    loman antaminen ja sijoittaminen
•    lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
•    lomakorvaus
Ylityön palkka (työaikalaki)
•    työaikalain soveltaminen
•    säännöllinen työaika ja lepoajat
•    lisätyö ja ylityö
Palkkakirjanpito
•    palkkalista, palkkakortti
•    palkkakirjaukset
•    lomapalkkavelka


Tilinpäätöksen laatiminen / kouluttaja Tuula Ossa
 

1) Torstai 7.11.2019, klo 11.30 - 16.00
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset Verovapaat tulot,
vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)
 

2) Torstai 14.11.2019, klo 11.30 - 16.00
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla:
(Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi)
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset
 

3) Torstai 21.11.2019, klo 11.30 - 16.00
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus,
pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen,
ennakkomaksut
 

4) Torstai 28.11.2019, klo 11.30 - 16.00
Tilinpäätösasiakirjat
tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt
Tilinpäätöksen analysointi

 

Moduuli:
Arvonlisäverotus, osat 1-31) Keskiviikko 4.12.2019, klo 12-16.30 / Kouluttaja Terhi Vesterinen
    •    arvonlisäverotuksen soveltamisala
    •    vähennykset
    •    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
    •    oman käytön verotuksesta
    •    alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

2) Keskiviikko 15.1.2020, klo 12-16.30 / Kouluttaja Asta Manner
    •    Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
    •    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
    •    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
    •    Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
    •    verollinen vai veroton vuokraus

3) Keskiviikko 26.2.2020, klo 12-16.30 / Kouluttaja Asta Manner
    •    Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
    •    EU:n tavara- ja palvelukauppa
    •    Vienti- ja tuontikauppa
    •    Ahvenanmaan erityisasema
    •    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
    •    Annettavat ilmoitukset
    •    Alv-palautuksen hakeminen
    •    Marginaaliverotus
    •    Metalliromun käänteinen arvonlisävero

 

Moduuli:
Tilinpäätös ja verotus

1) Torstai 26.3.2020, klo 11.30-16.00 / kouluttaja Terhi Vesterinen

Tilinpäätöksen laatiminen
    •    Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
    •    Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
    •    Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
    •    Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
    •    Verotili tilinpäätöksessä
 

2) Torstai 9.4.2020, klo 11.30-16.00 / Kouluttaja Tuula Ossa

Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet
    •    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi
    •    yhtiökokous
    •    hallitus
    •    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
    •    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
    •    jälkiverotusajat
    •    verotuksen oikaiseminen


3) Torstai 23.4.2020, klo 11.30-16.00 / kouluttaja Terhi Vesterinen

Verotettavan tulon laskeminen
    •    tuloverotuksen tulolähteet
    •    kirjanpidon ja verotuksen yhteys
    •    yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
    •    avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
    •    Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
    •    Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
    •    Veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot EVL:n mukaan
 

4) Keskiviikko 20.5.2020, klo 11.30-16.00 / kouluttaja Terhi Vesterinen

Tilinpäätös- ja verosuunnittelun raamit
    •    Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
    •    Verosuunnittelu ja verotusmenettely
    •    Kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittaminen
    •    Erityiset jaksottamissäännökset kirjanpidossa ja verotuksessa
    •    Yritysmuotojen voitonjaon verotus
    •    Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
    •    Tavoitetuloksen määrittely ja verotus
    •    Pääomatulot ja luovutusvoitot


5) Keskiviikko 17.6.2020, klo 11.30-16.00 / Kouluttaja Tuula Ossa

Veroilmoituksen laatiminen
    •    Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
    •    Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B) 
 

 

Liiketoiminnan ammattitutkinto / Taloushallinnon osaamisala
- tarvitset työpaikan tai alan työssäoppimispaikan, jotta voit suorittaa tutkinnon

Katso tästä Taloushallinnon osaamisalan tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.


Oppisopimus
- oppisopimus on mahdollista yrittäjälle tai työntekijälle
- oppisopimuksen edellytyksenä on tutkinnon suorittaminen sekä tutkinnon perusteissa vaadittavien työtehtävien tekeminen
- oppisopimuskoulutus on maksuton

Koulutus toteutetan yhteistyössä Turun oppisopimustoimiston kanssa.

Jos olet Turun oppisopimustoimiston ulkopuoliselta paikkakunnalta, kysy mahdollisuutta oppisopimusrahoitukseen oman aluuesi oppisopimustoimistolta.


Koulutuspaikka
Linnankatu 64, Turku
Lue koulutustiloista tarkemmin ja katso pysäköintiohjeet >>

 


Lisätiedot koulutuksesta ja tutkinnosta

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Sari on tämän koulutuksen vastuukouluttaja ja hän kertoo lisätietoa sisällöstä sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen.

Sari Jokinen Taloushallinnon ammattitutkinto Turku Intoo Koulutus

Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus


"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen."


Kouluttajat tässä koulutuksessa


Terhi Vesterinen Taloushallinnon ammattitutkinto Turku Intoo Koulutus
Terhi Vesterinen
KLT-tutkinto
tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit Oy

Tuula Ossa Taloushallinnon ammattitutkinto Turku Intoo Koulutus
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy


Asta Manner Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Asta Manner
KTL / Opit ja Tilit Oy
Asta Manner on kouluttanut ja ollut mukana käytännön toimissa yli 30 vuotta.
Hän on ollut lehtori Turun kauppakorkeakoulussa lähes 20 vuotta ja toiminut 
rivikirjanpitäjänä ja ollut toimistopäällikkönä suurehkossa tilitoimistossa.
Asta Manner on saanut palautetta erittäin käytännönläheisestä luennointitavastaan.
Sari Jokinen Taloushallinnon ammattitutkinto Turku Intoo Koulutus
Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus


 

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset, Oppisopimus-koulutus