KÄYNNISSÄ: Taloushallinnon tutkinto | Alkaa 30.9.2019 | Turku

0,00

Liiketoiminnan ammattitutkintoon valmistava koulutus / Taloushallinnon osaamisala
 

Sisältö

Koulutus koostuu tarvitsemistasi moduuleista:

- Kirjanpidon perusteet (3 päivää)
- Palkanlaskennan perusteet (2 päivää)
- Tilinpäätöksen laatiminen (4 päivää)
- Arvonlisäverotus (3 päivää)
- Tilinpäätös ja verotus (5 päivää)

** Voit osallistua moduulien sisältöön non-stoppina, eli moduulien järjestys voi vaihdella, riippuen siitä milloin aloitat koulutuksen.Kouluttajat

  • Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
  • Asta Manner, KTL / Opit ja Tilit Oy
  • Sari Jokinen (vastuukouluttaja), KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija
  • Terhi Vesterinen, KLT-tutkinto, tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit OyTaloushallinnon ammattitutkinto Intoo Koulutus

Koulutuksen päiväkohtainen sisältö
 

1. Moduuli (3 päivää)
Kirjanpidon-perusteet / kouluttaja Sari Jokinen

1) Maanantai 9.9.2019 klo 9-15 (tai KEVÄT 2020)
Kirjanpito
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset 
Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
Kirjanpidon tositeharjoitukset Asteri-kirjanpito-ohjelmalla
•    harjoituksia
•    tositeharjoituksia

2) Maanantai 16.9.2019 klo 9-15 (tai KEVÄT 2020)
Arvonlisäverotus
•    verokannat, verovelvollisuus
•    vähennysoikeus, maksu ja veroilmoitus
Jaksotukset
•    vaihto-omaisuus
•    käyttöomaisuus
•    siirtyvät erät
Kirjanpidon tositeharjoitukset Asteri-kirjanpito-ohjelmalla
•    harjoituksia
•    tositeharjoituksia

3) Maanantai 23.9.2019 klo 9-15 (tai KEVÄT 2020)
Tilinpäätöksen perusteita
•    tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•    tilinpäätöksen laatiminen
Kirjanpidon tositeharjoitukset Asteri-kirjanpito-ohjelmalla
•    harjoituksia
•    tositeharjoituksia


2. Moduuli (2 päivää)
Palkanlaskennan perusteet / kouluttaja Sari Jokinen


1) Maanantai 30.9.2019, kello 9 - 15.30 
Työsuhde, palkanmaksu ja työantajamaksut 
•    työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
•    palkanlaskenta
•    työnantajamaksut, ennakonpidätys
•    sairausajan palkka ja poissaolot
•    työnantajasuorituksien ilmoitukset
Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä 
Luontoisedut palkanlaskennassa 
•    auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
Matkakulukorvaukset 
•    päivärahat ja kilometrikorvaukset

2) Maanantai 7.10.2019, klo 9 - 15.30 
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki) 
•    loman kertyminen
•    loman antaminen ja sijoittaminen
•    lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
•    lomakorvaus
Ylityön palkka (työaikalaki) 
•    työaikalain soveltaminen
•    säännöllinen työaika ja lepoajat
•    lisätyö ja ylityö
Palkkakirjanpito 
•    palkkalista, palkkakortti
•    palkkakirjaukset
•    lomapalkkavelka

 

3. Moduuli (4 päivää)
Tilinpäätöksen laatiminen / kouluttaja Tuula Ossa

Torstai 7.11.2019, klo 12-16.30
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)

Torstai 14.11.2019, klo 12-16.30
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla:
Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset

Torstai 21.11.2019, klo 12-16.30
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus, pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen, ennakkomaksut

Torstai 28.11.2019, klo 12-16.30
Tilinpäätösasiakirjat
Tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt
Tilinpäätöksen analysointi

 

4. Moduuli (3 päivää)
Arvonlisäverotus, osat 1-3

1) Keskiviikko 4.12.2019, klo 12-16.30 / Kouluttaja Terhi Vesterinen
    •    arvonlisäverotuksen soveltamisala
    •    vähennykset
    •    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
    •    oman käytön verotuksesta
    •    alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

2) Keskiviikko 15.1.2020, klo 12-16.30 / Kouluttaja Asta Manner
    •    Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
    •    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
    •    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
    •    Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
    •    verollinen vai veroton vuokraus

3) Keskiviikko 26.2.2020, klo 12-16.30 / Kouluttaja Asta Manner
    •    Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
    •    EU:n tavara- ja palvelukauppa
    •    Vienti- ja tuontikauppa
    •    Ahvenanmaan erityisasema
    •    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
    •    Annettavat ilmoitukset
    •    Alv-palautuksen hakeminen
    •    Marginaaliverotus
    •    Metalliromun käänteinen arvonlisävero

 

5. Moduuli (5 päivää)
Tilinpäätös ja verotus


1) Torstai 26.3.2020, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Terhi Vesterinen
Tilinpäätöksen laatiminen
    •    Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
    •    Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
    •    Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
    •    Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
    •    Verotili tilinpäätöksessä
 
2) Torstai 9.4.2020, klo 12.00-16.00 / Kouluttaja Tuula Ossa
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet
    •    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi
    •    yhtiökokous
    •    hallitus
    •    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
    •    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
    •    jälkiverotusajat
    •    verotuksen oikaiseminen

3) Torstai 23.4.2020, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Terhi Vesterinen
Verotettavan tulon laskeminen
    •    tuloverotuksen tulolähteet
    •    kirjanpidon ja verotuksen yhteys
    •    yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
    •    avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
    •    Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
    •    Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
    •    Veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot EVL:n mukaan
 
4) Keskiviikko 20.5.2020, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Terhi Vesterinen
Tilinpäätös- ja verosuunnittelun raamit
    •    Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
    •    Verosuunnittelu ja verotusmenettely
    •    Kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittaminen
    •    Erityiset jaksottamissäännökset kirjanpidossa ja verotuksessa
    •    Yritysmuotojen voitonjaon verotus
    •    Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
    •    Tavoitetuloksen määrittely ja verotus
    •    Pääomatulot ja luovutusvoitot

5) Keskiviikko 17.6.2020, klo 12.00-16.00 / Kouluttaja Tuula Ossa
Veroilmoituksen laatiminen
    •    Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
    •    Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B)

 

Liiketoiminnan ammattitutkintoon valmistava koulutus / Taloushallinnon osaamisala
- tarvitset työpaikan tai alan työssäoppimispaikan, jotta voit suorittaa tutkinnon

Katso tästä Taloushallinnon osaamisalan tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen,
tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.Oppisopimuskoulutus


Koulutus toteutetan yhteistyössä Turun oppisopimustoimiston kanssa.


 Lisätiedot koulutuksesta

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fiSari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto

Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta."

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fiKouluttajat tässä koulutuksessa

Terhi Vesterinen Intoo Koulutus
Terhi Vesterinen
KLT-tutkinto
tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit Oy
Tuula Ossa Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy


Yrittäjä, taloushallinnon asiantuntija. Tuula kouluttaa taloushallintoa, tilinpäätöksen laatimista, tilinpäätöksen analysointia.

Tuula on erittäin pidetty taloushallinnon kouluttaja. Tuula on ollut mukana useissa taloushallinnon koulutuksissamme ja hän on
aina saanut erittäin hyvää palautetta sekä koulutustyylistään että asiasisällöstään. Tuula on käytönnönläheinen, selkeäsanainen
kouluttaja ja huippuammattilainen.
www.audim.fi
Asta Manner Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Asta Manner
KTL / Opit ja Tilit Oy
Asta Manner on kouluttanut ja ollut mukana käytännön toimissa yli 30 vuotta.
Hän on ollut lehtori Turun kauppakorkeakoulussa lähes 20 vuotta ja toiminut 
rivikirjanpitäjänä ja ollut toimistopäällikkönä suurehkossa tilitoimistossa.
Asta Manner on saanut palautetta erittäin käytännönläheisestä luennointitavastaan.
Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus