Taloushallinnon tutkinto | Aloita heti | OnLine ja Verkko-opiskelu


Ilmoittaudu koulutukseen

0,00

Taloushallinnon tutkinto | Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä

 

Sisältö

Koulutus koostuu tarvitsemistasi moduuleista:

- Kirjanpidon perusteet (verkko-opiskelu)
- Palkanlaskennan perusteet (verkko-opiskelu)
- Tilinpäätöksen laatiminen (4 päivää, OnLine)
- Arvonlisäverotus (3 päivää, OnLine)
- Tilinpäätös ja verotus (6 päivää, OnLine)

** Voit osallistua moduulien sisältöön non-stoppina, eli moduulien järjestys voi vaihdella, riippuen siitä milloin aloitat koulutuksen.Kouluttajat

Taloushallinto tutkinto Kirjanpito koulutus Tilinpäätös koulutus

  • Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
  • Asta Manner, KTL / Opit ja Tilit Oy
  • Sari Jokinen (vastuukouluttaja), KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija

 


Koulutuksen päiväkohtainen sisältö
 

1. Moduuli | Kirjanpidon-perusteet
Toteutus: Verkko-opiskelu, suorita oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen

1. OSA
Kirjanpito
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
Kahdenkertainen kirjanpito
•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset


2. OSA
Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
•    harjoituksia
Arvonlisäverotus
•    verokannat
•    verovelvollisuus
•    vähennysoikeus
•    maksu ja veroilmoitus


3. OSA
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset

4. OSA
Jaksotukset
•  vaihto-omaisuus
•  käyttöomaisuus
•  siirtyvät erät
Tilinpäätöksen perusteita
•    tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•    tilinpäätöksen laatiminen
•    tositeharjoituksia


5. OSA
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset 


2. Moduuli | Palkanlaskennan perusteet
Toteutus: Verkko-opiskelumateriaali, suorita oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen


1. OSA
Työsopimuslaki, palkanmaksu ja työantajamaksut
•    työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
•    Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä


2. OSA
Luontoisedut palkanlaskennassa
•    auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
•    palkanlaskennan harjoitus
Matkakulukorvaukset
•    päivärahat ja kilometrikorvaukset
•    palkanlaskennan harjoitus


3. OSA
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
•    loman kertyminen
•    loman antaminen ja sijoittaminen
•    lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
•    lomakorvaus
•    palkanlaskennan harjoitus


4. OSA
Ylityön palkka (työaikalaki)
•    työaikalain soveltaminen
•    säännöllinen työaika ja lepoajat
•    lisätyö ja ylityö
•    palkanlaskennan harjoitus
Palkkakirjanpito
•    palkkalista, palkkakortti
•    palkkakirjaukset
•    lomapalkkavelka
 

3. Moduuli (4 päivää) | Tilinpäätöksen laatiminen
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
Kouluttaja: Tuula Ossa


1. OSA 9.11.2021 tiistai klo 12.30 – 16 00
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)

2. OSA 18.11.2021 torstai klo 12.30 – 16.00
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla:
Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset

3. OSA 25.11.2021 torstai klo 12.30 -16.00

Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus, pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen, ennakkomaksut

4. OSA 2.12.2021 torstai klo 12.30 – 16.00
Tilinpäätösasiakirjat (Tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt)
Tilinpäätöksen analysointi

 

4. Moduuli (3 päivää) | Arvonlisäverotus, osat 1-3
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
Kouluttaja: Asta Manner


1. OSA 7.12.2021 tiistai klo 12.30 – 16.00
    •    Arvonlisäverotuksen soveltamisala
    •    vähennykset
    •    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
    •    oman käytön verotuksesta
    •    alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

2. OSA 18.1.2022 tiistai klo 12.30 -16.00

    •    Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
    •    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
    •    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
    •    Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
    •    verollinen vai veroton vuokraus

3. OSA | 15.2.2022 tiistai kello 12.30 - 16.00
    •    Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
    •    EU:n tavara- ja palvelukauppa
    •    Vienti- ja tuontikauppa
    •    Ahvenanmaan erityisasema
    •    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
    •    Annettavat ilmoitukset
    •    Alv-palautuksen hakeminen
    •    Marginaaliverotus
    •    Metalliromun käänteinen arvonlisävero

 

5. Moduuli (6 päivää) | Tilinpäätös ja verotus
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
Kouluttaja: Asta Manner ja Tuula Ossa1) Tiistai 1.3.2022 klo 12.30-16.00 / kouluttaja Asta Manner
Tilinpäätöksen laatiminen
    •    Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
    •    Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
    •    Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
    •    Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
    •    Verotili tilinpäätöksessä
 

2) Tiistai 5.4.2022 klo 12.30-16.00 / Kouluttaja Tuula Ossa
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet
    •    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi
    •    yhtiökokous
    •    hallitus
    •    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
    •    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
    •    jälkiverotusajat
    •    verotuksen oikaiseminen


3) Tiistai 26.4.2022 tiistai klo 12.30-16.00 / kouluttaja Asta Manner
Verotettavan tulon laskeminen
    •    kirjanpidon ja verotuksen yhteys, perustapaukset
    •    verotusperäiset varaukset
    •    yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
    •    avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
    •    Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
    •    Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
 

4) Tiistai 10.5.2022 klo 12.30-16.00 / kouluttaja Asta Manner
Vastaavan erät tilinpäätöksessä verotuksen kannalta
    •    Poikkeuslupa verottajalta - kahdenkertaiset poistot
    •    Tulolähteiden merkitys eri yhtiömuodoissa
    •    Vaihtoehtoisten arvopaperien käsittelytapojen vaikutukset verotukseen
         Perinteinen arvostaminen
         Käypä arvo
    •    Käyttöomaisuuden myynnin verollisuus/verottomuus
         Milloin verovapaata?
         Mitkä veroilmoituksen kohdat vaativat tarkkaa pohdintaa?
    •    Esimerkkejä verotuskäytännöstä

 
5) Tiistai 24.5.2022, klo 12.30-16.00 / kouluttaja Asta Manner
Vastaavan erien arvostus tilinpäätöksessä KPL:n kannalta
    •    Tulonodotukset - mitä se tarkoittaa
    •    Poistot kirjanpidossa
         SUMU-poistot ja poistoero - mahdollisuus tuloksen suunnitteluun?
         Esimerkkejä tavoitetulokseen pääsemisestä - lyhyt ja pitkä tähtäin
    •    Harjoitus tavoitetuloksesta
    •    Arvonalentumiset ja niiden palautuminen
         Pysyvät vastaavat
         Vaihtuvat vastaavat
    •    Arvonkorotukset lyhyesti
   

6) Tiistai 14.6.2022 klo 10.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.00 / Kouluttaja Tuula Ossa
Veroilmoituksen laatiminen
    •    Käytännön neuvoja veroilmoituksen täyttöön
         kello 10.00 - 12.00 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
         kello 13.00 - 15.00 Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B)


 

Koulutukseen osallistuminen

Ole yhteydessä, niin selvitämme sinun mahdollisuutesi osallistua oppisopimuskoulutukseen.

Katso tästä Taloushallinnon osaamisalan tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen,
tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.
Koulutuksen toteutus

Taloushallinnon koulutus Taloushallinnon tutkinto OnLine Verkko-opiskelu

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan OnLine- / ja etäyhteydellä ja verkko-opintoina.
Voit siis osallistua mistä päin Suomea tahansa ja säästää matkustamisaikaa.
Kaikista koulutuspäivistä on saatavana tallenne koulutuspäivän jälkeen.
OnLine-päivinä koulutus tapahtuu livenä zoom-yhteyden kautta.


Lisätiedot koulutuksesta

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fiSari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto

Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta."

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fiIlmoittaudu koulutukseenKouluttajat tässä koulutuksessa


Tuula Ossa Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy


Yrittäjä, taloushallinnon asiantuntija. Tuula kouluttaa taloushallintoa, tilinpäätöksen laatimista, tilinpäätöksen analysointia.

Tuula on erittäin pidetty taloushallinnon kouluttaja. Tuula on ollut mukana useissa taloushallinnon koulutuksissamme ja hän on
aina saanut erittäin hyvää palautetta sekä koulutustyylistään että asiasisällöstään. Tuula on käytönnönläheinen, selkeäsanainen
kouluttaja ja huippuammattilainen.
www.audim.fi
Asta Manner Intoo Koulutus
Asta Manner
KTL / Opit ja Tilit Oy
Asta Manner on kouluttanut ja ollut mukana käytännön toimissa yli 30 vuotta.
Hän on ollut lehtori Turun kauppakorkeakoulussa lähes 20 vuotta ja toiminut 
rivikirjanpitäjänä ja ollut toimistopäällikkönä suurehkossa tilitoimistossa.
Asta Manner on saanut palautetta erittäin käytännönläheisestä luennointitavastaan.
Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus


 

Suosittelemme myös


Selaa myös nämä tuoteryhmät: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset, Etusivu