Taloushallinnon tutkinto | Aloita heti | OnLine ja Verkko-opiskelu


Ilmoittaudu koulutukseen

0,00

Liiketoiminnan ammattitutkinto / Taloushallinnon osaamisala
(ent. Taloushallinnon ammattitutkinto)

 • Suorita Liiketoiminnan ammattitutkinto / osaamisala: Taloushallinto
 • Opiskele joustavasti työn ohessa, koulutus OnLine (tai verkko-opintoina), voit aloittaa heti
 • Sisällöstä valitset vain ne päivät, jotka tarvitset omassa työssäsi ja tutkinnon suorittamisessa
 • Oppisopimuksella maksuton / TAI omaehtoisena opiskeluna koulutusmaksu 490€
 • Koulutukseen osallistumisen vaatimuksena on, että sinulla on taloushallinnon (kirjanpito tai palkanlaskenta) työpaikka,
  jotta voit suorittaa Liiketoiminnan ammattitutkinnon
   

Sisältö

Koulutus koostuu tarvitsemistasi moduuleista:

- Kirjanpidon perusteet (verkko-opiskelu)
- Palkanlaskennan perusteet (verkko-opiskelu)
- Tilinpäätöksen laatiminen (4 päivää, OnLine)
- Arvonlisäverotus (3 päivää, OnLine)
- Tilinpäätös ja verotus (6 päivää, OnLine)
- Kustannuslaskenta (2 päivää, OnLine)

** Voit osallistua moduulien sisältöön non-stoppina, eli moduulien järjestys voi vaihdella, riippuen siitä milloin aloitat koulutuksen.Kouluttajat

Taloushallinto tutkinto Kirjanpito koulutus Tilinpäätös koulutus

 • Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
 • Asta Manner, KTL / Opit ja Tilit Oy
 • Sari Jokinen (vastuukouluttaja), KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija


Koulutuksen päiväkohtainen sisältö
 

1. Moduuli | Kirjanpidon-perusteet
Toteutus: Verkko-opiskelumateriaali, suorita oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen

1. OSA
Kirjanpito
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
Kahdenkertainen kirjanpito
•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset

OnLine-neuvonta
NEUVONTAA JA OPASTUSTA ETÄYHTEYDELLÄ VERKOSSA, kesto 1 tunti
1. ja 2. päivän välissä on sovittuna aikana opastusta ja neuvontaa opittuihin asioihin.

2. OSA

Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
•    harjoituksia
Arvonlisäverotus
•    verokannat
•    verovelvollisuus
•    vähennysoikeus
•    maksu ja veroilmoitus

3. OSA
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset

4. OSA
Jaksotukset
•  vaihto-omaisuus
•  käyttöomaisuus
•  siirtyvät erät
Tilinpäätöksen perusteita
•    tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•    tilinpäätöksen laatiminen
•    tositeharjoituksia

5. OSA
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset

OnLine-neuvonta
NEUVONTAA JA OPASTUSTA ETÄYHTEYDELLÄ VERKOSSA, kesto 1 tunti
Moduulin 1. lopussa sovittuna aikana opastusta ja neuvontaa opittuihin asioihin.
 


2. Moduuli | Palkanlaskennan perusteet
Toteutus: Verkko-opiskelumateriaali, suorita oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen


1. OSA

Työsopimuslaki, palkanmaksu ja työantajamaksut
•    työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
•    Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä

2. OSA
Luontoisedut palkanlaskennassa
•    auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
•    palkanlaskennan harjoitus
Matkakulukorvaukset
•    päivärahat ja kilometrikorvaukset
•    palkanlaskennan harjoitus

3. OSA
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
•    loman kertyminen
•    loman antaminen ja sijoittaminen
•    lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
•    lomakorvaus
•    palkanlaskennan harjoitus

4. OSA
Ylityön palkka (työaikalaki)
•    työaikalain soveltaminen
•    säännöllinen työaika ja lepoajat
•    lisätyö ja ylityö
•    palkanlaskennan harjoitus
Palkkakirjanpito
•    palkkalista, palkkakortti
•    palkkakirjaukset
•    lomapalkkavelka
 

3. Moduuli (4 päivää) | Tilinpäätöksen laatiminen
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
Kouluttaja: Tuula Ossa

1. OSA (syksy 2021)
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)

2. OSA (syksy 2021)
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla:
Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset

3. OSA (sysky 2021)
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus, pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen, ennakkomaksut

4. OSA (syksy 2021)
Tilinpäätösasiakirjat
Tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt
Tilinpäätöksen analysointi

 

4. Moduuli (3 päivää) | Arvonlisäverotus, osat 1-3
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
Kouluttaja: Asta Manner

1. OSA | Tallenne, voit katsoa heti
    •    Arvonlisäverotuksen soveltamisala
    •    vähennykset
    •    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
    •    oman käytön verotuksesta
    •    alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

2. OSA | 25.1.2021, kello 12.00 - 16.00
    •    Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
    •    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
    •    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
    •    Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
    •    verollinen vai veroton vuokraus

3. OSA | 18.2.2021, kello 12.00 - 16.00
    •    Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
    •    EU:n tavara- ja palvelukauppa
    •    Vienti- ja tuontikauppa
    •    Ahvenanmaan erityisasema
    •    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
    •    Annettavat ilmoitukset
    •    Alv-palautuksen hakeminen
    •    Marginaaliverotus
    •    Metalliromun käänteinen arvonlisävero

 

5. Moduuli (6 päivää) | Tilinpäätös ja verotus
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)

Kouluttaja: Asta Manner ja Tuula Ossa

1) Tiistai 23.3.2021, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Asta Manner
Tilinpäätöksen laatiminen
    •    Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
    •    Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
    •    Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
    •    Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
    •    Verotili tilinpäätöksessä
 
2) Tiistai 27.4.2021, klo 12.00-16.00 / Kouluttaja Tuula Ossa
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet
    •    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi
    •    yhtiökokous
    •    hallitus
    •    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
    •    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
    •    jälkiverotusajat
    •    verotuksen oikaiseminen

3) Tiistai 18.5.2021, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Asta Manner
Verotettavan tulon laskeminen
    •    kirjanpidon ja verotuksen yhteys, perustapaukset
    •    verotusperäiset varaukset
    •    yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
    •    avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
    •    Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
    •    Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus

 

4) Keskiviikko 26.5.2021, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Asta Manner
Vastaavan erät tilinpäätöksessä verotuksen kannalta
    •    Poikkeuslupa verottajalta - kahdenkertaiset poistot
    •    Tulolähteiden merkitys eri yhtiömuodoissa
    •    Vaihtoehtoisten arvopaperien käsittelytapojen vaikutukset verotukseen
         Perinteinen arvostaminen
         Käypä arvo
    •    Käyttöomaisuuden myynnin verollisuus/verottomuus
         Milloin verovapaata?
         Mitkä veroilmoituksen kohdat vaativat tarkkaa pohdintaa?
    •    Esimerkkejä verotuskäytännöstä

 
5) Keskiviikko 9.6.2021, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Asta Manner
Vastaavan erien arvostus tilinpäätöksessä KPL:n kannalta
    •    Tulonodotukset - mitä se tarkoittaa
    •    Poistot kirjanpidossa
         SUMU-poistot ja poistoero - mahdollisuus tuloksen suunnitteluun?
         Esimerkkejä tavoitetulokseen pääsemisestä - lyhyt ja pitkä tähtäin
    •    Harjoitus tavoitetuloksesta
    •    Arvonalentumiset ja niiden palautuminen
         Pysyvät vastaavat
         Vaihtuvat vastaavat
    •    Arvonkorotukset lyhyesti
   

6) Keskiviikko 16.6.2021, klo 10.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.00 / Kouluttaja Tuula Ossa
Veroilmoituksen laatiminen
    •    Käytännön neuvoja veroilmoituksen täyttöön
         kello 10.00 - 12.00 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
         kello 13.00 - 15.00 Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B)
  

 

6. Moduuli (2 päivää) | Kustannuslaskenta
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
Kouluttaja: Sari Jokinen


1. OSA (syksy 2021)

Talouden suunnittelussa tarvittavan informaation tuottaminen ja budjetointi
•    tuloslaskelman tulkinta
•    budjetointi
•    tase-ennuste

2. OSA (syksy 2021)
Kustannusten selvittäminen
•    kustannuslaskelmat
•    hinnoittelun menetelmät ja katetuottolaskenta

Tuloksellisuuden arviointi
•    kannattavuuslaskelmat

 

Tutkinnon suorittaminen

Liiketoiminnan ammattitutkinto / Taloushallinnon osaamisala
- tarvitset työpaikan tai alan työssäoppimispaikan, jotta voit suorittaa tutkinnon

Katso tästä Taloushallinnon osaamisalan tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen,
tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.Oppisopimus

- oppisopimus on mahdollista yrittäjälle tai työntekijälle
- oppisopimuksen edellytyksenä on tutkinnon suorittaminen sekä tutkinnon perusteissa vaadittavien työtehtävien tekeminen
- oppisopimuskoulutus on maksuton

Ota yhteyttä, niin autamme sinua rahoituksen selvittämisessä ja oikean oppisopimustoimiston löytämisessä.


Koulutuksen toteutus


Taloushallinnon koulutus Taloushallinnon tutkinto OnLine Verkko-opiskelu

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan OnLine- / ja etäyhteydellä ja verkko-opintoina.
Voit siis osallistua mistä päin Suomea tahansa ja säästää matkustamisaikaa.
Kaikista koulutuspäivistä on saatavana tallenne koulutuspäivän jälkeen.
OnLine-päivinä koulutus tapahtuu livenä zoom-yhteyden kautta.


Lisätiedot koulutuksesta ja tutkinnosta

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Sari on tämän koulutuksen vastuukouluttaja ja hän kertoo lisätietoa sisällöstä sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen.


Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto

Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen."

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fiIlmoittaudu koulutukseenKouluttajat tässä koulutuksessa


Tuula Ossa Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy


Yrittäjä, taloushallinnon asiantuntija. Tuula kouluttaa taloushallintoa, tilinpäätöksen laatimista, tilinpäätöksen analysointia.

Tuula on erittäin pidetty taloushallinnon kouluttaja. Tuula on ollut mukana useissa taloushallinnon koulutuksissamme ja hän on
aina saanut erittäin hyvää palautetta sekä koulutustyylistään että asiasisällöstään. Tuula on käytönnönläheinen, selkeäsanainen
kouluttaja ja huippuammattilainen.
www.audim.fi
Asta Manner Intoo Koulutus
Asta Manner
KTL / Opit ja Tilit Oy
Asta Manner on kouluttanut ja ollut mukana käytännön toimissa yli 30 vuotta.
Hän on ollut lehtori Turun kauppakorkeakoulussa lähes 20 vuotta ja toiminut 
rivikirjanpitäjänä ja ollut toimistopäällikkönä suurehkossa tilitoimistossa.
Asta Manner on saanut palautetta erittäin käytännönläheisestä luennointitavastaan.
Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus


 

Suosittelemme myös


Selaa myös nämä tuoteryhmät: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset, Oppisopimus-koulutus, Etusivu