Taloushallinnon tutkinto | OnLine ja Verkko-opiskelu, aloita heti


0,00

Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä -koulutus | Taloushallinnon tutkinto

HUOM! Jotta voit suorittaa tutkinnon ja osallistua tähän koulutukseen oppisopimuksella, sinulla tulee olla ALAN TYÖPAIKKA. Vaatimuksena on, että työskentelet taloushallinnon työtehtävissä. Tämä koulutus ei ole mahdollinen alan vaihtajalle.
Jos sinulla ei ole alan työpaikkaa, voit osalistua ilman tutkinnon suorittamista TÄHÄN koulutukseen >

Kenelle?
▪️ sinulle, joka jo osaat kirjanpitoa, ja haluat kehittyä tilinpäätöksen taitajaksi
▪️ taloushallinnon ja kirjanpidon parissa työskentelevälle
▪️ sinulle, joka haluat vahvistaa ja saada varmuutta tilinpäätösosaamiseen
▪️ työskentelet taloushallinnon työtehtävissä ja voit suorittaa tutkinnon

Sisältö
Koulutus koostuu viidestä moduulista. Voit aloittaa opiskelut joustavasti, milloin vain.

▪️ Tilinpäätöksen laatiminen, syventävä (4 osaa, koulutustallenteeet 2023)
▪️ Arvonlisäverotus, syventävä (3 osaa, koulutustallenteet 2023)
▪️ Tilinpäätös ja verotus, syventävä (6 osaa, koulutustallenteet 2023)
▪️ Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen perusteet (9 osaa, verkkokurssi, itsenäinen opiskelu, voit aloittaa heti)
▪️ Palkanlaskennan perusteet (4 osaa, verkkokurssi, itsenäinen opiskelu, voit aloittaa heti)

Moduuleista ja sisällöistä voit opiskella vain ne, jotka tarvitset!
** Voit osallistua moduulien sisältöön non-stoppina, eli moduulien järjestys voi vaihdella, riippuen siitä milloin aloitat koulutuksen.
Itsenäisistä verkkokursseista voit aloittaa heti.

Kouluttajat

Taloushallinto tutkinto Kirjanpito koulutus Tilinpäätös koulutus

▪️ Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
▪️ Asta Manner, KTL / Opit ja Tilit Oy
▪️ Sari Jokinen, KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija, yrittäjä / Intoo Koulutus

Koulutuksen sisältö


1. MODUULI | SYVENTÄVÄ: Tilinpäätöksen laatiminen (4 osaa)
Toteutus: Koulutustallenteet, voit katsoa ne omaan tahtiisi
Kouluttaja: Tuula Ossa

1. OSA | Tallenne
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)

2. OSA | Tallenne
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla:
Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset

3. OSA | Talllenne
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus, pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen, ennakkomaksut

4. OSA | Tallenne
Tilinpäätösasiakirjat (Tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt)
Tilinpäätöksen analysointi


2. MODUULI | SYVENTÄVÄ: Arvonlisäverotus (3 osaa)
Toteutus: Tallenne 2023, voit aloittaa heti.
Kouluttaja: Asta Manner
1. OSA | Tallenne 2023
    •    Arvonlisäverotuksen soveltamisala
    •    vähennykset
    •    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
    •    oman käytön verotuksesta
    •    alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

2. OSA | Tallenne 2023
    •    Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
    •    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
    •    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
    •    Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
    •    verollinen vai veroton vuokraus

3. OSA | Tallenne 2023
    •    Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
    •    EU:n tavara- ja palvelukauppa
    •    Vienti- ja tuontikauppa
    •    Ahvenanmaan erityisasema
    •    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
    •    Annettavat ilmoitukset
    •    Alv-palautuksen hakeminen
    •    Marginaaliverotus
    •    Metalliromun käänteinen arvonlisävero3. MODUULI | SYVENTÄVÄ: Tilinpäätös ja verotus (6 osaa)
Toteutus: Tallenne 2023, voit aloittaa heti.
Kouluttaja: Asta Manner ja Tuula Ossa
1. OSA | Tallenne 2023
Tilinpäätöksen laatiminen / kouluttaja Asta Manner
    •    Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
    •    Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
    •    Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
    •    Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
    •    Omaverotili tilinpäätöksessä

2. OSA | Tallenne 2023
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet / kouluttaja Tuula Ossa
    •    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi
    •    yhtiökokous
    •    hallitus
    •    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
    •    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
    •    jälkiverotusajat
    •    verotuksen oikaiseminen

3. OSA | Tallenne 2023
Verotettavan tulon laskeminen / kouluttaja Asta Manner
    •    kirjanpidon ja verotuksen yhteys, perustapaukset
    •    verotusperäiset varaukset
    •    yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
    •    avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
    •    Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
    •    Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus

4. OSA | Tallenne 2023
Vastaavan erät tilinpäätöksessä verotuksen kannalta / kouluttaja Asta Manner
    •    Poikkeuslupa verottajalta - kahdenkertaiset poistot
    •    Tulolähteiden merkitys eri yhtiömuodoissa
    •    Vaihtoehtoisten arvopaperien käsittelytapojen vaikutukset verotukseen
         Perinteinen arvostaminen
         Käypä arvo
    •    Käyttöomaisuuden myynnin verollisuus/verottomuus
         Milloin verovapaata?
         Mitkä veroilmoituksen kohdat vaativat tarkkaa pohdintaa?
    •    Esimerkkejä verotuskäytännöstä

5. OSA | Tallenne 2023
Vastaavan erien arvostus tilinpäätöksessä KPL:n kannalta / kouluttaja Asta Manner
    •    Tulonodotukset - mitä se tarkoittaa
    •    Poistot kirjanpidossa
         SUMU-poistot ja poistoero - mahdollisuus tuloksen suunnitteluun?
         Esimerkkejä tavoitetulokseen pääsemisestä - lyhyt ja pitkä tähtäin
    •    Harjoitus tavoitetuloksesta
    •    Arvonalentumiset ja niiden palautuminen
         Pysyvät vastaavat
         Vaihtuvat vastaavat
    •    Arvonkorotukset lyhyesti

6. OSA | Tallenne 2023
Veroilmoituksen laatiminen / kouluttaja Tuula Ossa
    •    Käytännön neuvoja veroilmoituksen täyttöön
         Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
         Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B)


 

4. MODUULI | Kirjanpidon, tilinpäätöksen ja verotuksen perusteet (9 osaa)
Toteutus: Verkkokurssi, opiskele oman aikataulusi mukaan, voit aloittaa heti
Kouluttaja: Sari Jokinen
1. OSA
Kirjanpidon lainsäädäntö ja peruskäsitteet
- kirjanpitolaki ja asetukset, kirjanpitovelvollisuus, kirjanpidon keskeiset periaatteet
- Videon kesto 23:29 min.
Kirjanpidon kirjaukset
- Videon kesto 20:05 min.
Tiliryhmät ja kirjaussäännöt
- Videon kesto 19:32 min.
Tilikauden kirjanpidon vaiheet
- Videon kesto 10:20 min.
Tosite ja kirjaamisperuste
- Video kesto 25:44 min.
Tililuettelo / tilikartta
- Videon kesto 19:01 min.
Tilikauden kirjanpidon käytännön toteutus
- Videon kesto 6:51 min.
OSA 2
Asteri-ohjelman asennus
- Videon kesto 2:59 min.
Harjoitus, OSA1: Kahvila Kantarelli
- Videon kesto 2:48 min.
Harjoitus, OSA2: Kahvila Kantarelli
- Videon kesto 9:21 min.
Harjoitus, OSA3: Kahvila Kantarelli
- Videon kesto 61 min.
OSA 3
Arvonlisäverotus
- Videon kesto 27:25 min.
Arvonlisäveron kirjaaminen
- Videon kesto 33:44
Arvonlisäveron ilmoittaminen ja omavero
- Videon kesto 13:55 min
OSA 4
Jaksottaminen (hankintameno, vaihto-omaisuus, siirtyvät erät)
- Videon kesto 8:45 min.
Varaston muutos
- Videon kesto 22:11 min.
Kaluston poisto
- Videon kesto 35:40 min.
Siirtyvät erät
- Videon kesto 17:40 min.
OSA 5
Tase ja tuloslaskelma
- Videon kesto 3:37 min.
Tase
- Videon kesto 39:43 min.
Tuloslaskelma
- Videon kesto 18:04 min.
Kirjanpidon kirjausten vaikutukset tuloslaskelmaan ja taseeseen
- Videon kesto 6:34 min.
OSA 6
Palkat ja henkilösivumenot kirjanpidossa
- Videon kesto 35:42 min.
OSA 7
Myynti- ja ostoreskontra
- Videon kesto 15:00 min.
OSA 8
Tilinpäätöksen laatiminen ja asiakirjat
- Videon kesto 53:38 min.
Elinkeinoverotuksen perusteet
- Videon kesto 25:02 min.
Tilinpäätös esimerkki
- Videon kesto 21:48 min.
OSA 9
Tositeharjoitus T1: Petran pikaruoka
Video 1: Ohjeet, videon kesto 3:32
Video 2: Petran pikaruoan perustaminen Asteri-ohjelmaan (videon kesto 3:48 min)
Video 3: Tositteiden tiliöinti (videon kesto 26:48 min)
Video 4: Tositteiden tallentaminen Asteri-ohjelmaan (videon kesto 33:22 min.)
Video 5: Arvonlisäveron ilmoittaminen (videon kesto 4:34 min.)
Video 6: Tilinpäätös viennit ja kirjanpidon tulosteet(videon kesto 10:15 min.)
Tositeharjoitus T2: Freetime Marko Mikkinen
Video 1: Ohjeet tehtävän tekemiseen (videon pituus 2:25 min.)
Video 2: Asteriin perustaminen ja alkusaldot (videon pituus 3:53 min.)
Video 3: Alkusaldojen syöttö (videon pituus 4:06 min.)
Video 4: Tositteiden tiliöinti (videon pituus 30:28 min.)
Video 5: Palkan tiliöinti (videon kesto 4:50 min.)
Video 6: Tositteiden tallennus asteri-ohjelmaan (videon kesto 27:31 min.)
Video 7: Kuukauden päätös ja tilinpäätöskirjauksia (videon kesto 11:52 min.)
Tositeharjoitus T3: Pyöräcenter
Video 1: Tehtävän ohjeet (videon kesto 4:05 min.)
Video 2: Pyöräcenterin luonti Asteri-ohjelmaan (videon kesto 5:38 min.)
Video 3: Tositteiden tiliöinti ja tallennus (videon kesto 11:18)
Video 4: Tositteiden tiliöinti ja tallennus Asteri-ohjelmaan (videon kesto 30:12 min.)
Video 5: Tilinpäätöskirjaukset (videon kesto 16:56 min.)


5. MODUULI | Palkanlaskennan perusteet (4 osaa)
Toteutus: Verkkokurssi, opiskele oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen
1. OSA
Työsopimuslaki, palkanmaksu ja työantajamaksut
- Työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
- Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä
2. OSA
Luontoisedut palkanlaskennassa
- auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
- palkanlaskennan harjoitus
Matkakulukorvaukset
- päivärahat ja kilometrikorvaukset
- palkanlaskennan harjoitus
3. OSA
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
- loman kertyminen
- loman antaminen ja sijoittaminen
- lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
- lomakorvaus
- palkanlaskennan harjoitus
4. OSA
Ylityön palkka (työaikalaki)
- työaikalain soveltaminen
- säännöllinen työaika ja lepoajat
- lisätyö ja ylityö
- palkanlaskennan harjoitus
Palkkakirjanpito
- palkkalista, palkkakortti
- palkkakirjaukset
- lomapalkkavelkaTaloushallinnon koulutus Taloushallinnon tutkinto OnLine Verkko-opiskelu

Tämä koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuspäivät ovat OnLine päiviä, zoom-yhteydellä tai itsenäisesti katsottavia verkkokursseja tai koulutustallenteita. Voit siis osallistua mistä päin Suomea tahansa ja säästää matkustamisaikaa.


Koulutukseen osallistuminen ja tutkinnon suorittaminen
Ole yhteydessä, niin selvitämme sinun mahdollisuutesi osallistua maksuttomaan oppisopimuskoulutukseen.


Katso tästä Taloushallinnon osaamisalan tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

 

Ilmoittaudu tästä


Kouluttajat tässä koulutuksessa


Tuula Ossa Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy

Yrittäjä, taloushallinnon asiantuntija. Tuula kouluttaa taloushallintoa, tilinpäätöksen laatimista, tilinpäätöksen analysointia.

Tuula on erittäin pidetty taloushallinnon kouluttaja. Tuula on ollut mukana useissa taloushallinnon koulutuksissamme ja hän on saanut erittäin hyvää palautetta sekä koulutustyylistään että asiasisällöstään. Tuula on käytönnönläheinen, selkeäsanainen kouluttaja ja huippuammattilainen. www.audim.fiAsta Manner Intoo Koulutus
Asta Manner
KTL / Opit ja Tilit Oy
Asta Manner on kouluttanut ja ollut mukana käytännön toimissa yli 30 vuotta. Hän on ollut lehtori Turun kauppakorkeakoulussa lähes 20 vuotta ja toiminut  rivikirjanpitäjänä ja ollut toimistopäällikkönä suurehkossa tilitoimistossa. Asta Manner on saanut palautetta erittäin käytännönläheisestä luennointitavastaan.
Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

Sari on käytännönläheinen, sujuvasanainen ja selkeä kouluttaja, pitkällä kokemuksella.

Haluatko kysyä koulutuksesta?
"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta."
Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Suosittelemme myös


Selaa tätä tuoteryhmää: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset