Taloushallinnon tutkinto | OnLine ja Verkko-opiskelu, aloita heti


0,00

Tilinpäätöstaitoinen kirjanpitäjä -koulutus | Taloushallinnon tutkinto

HUOM! Jotta voit suorittaa tutkinnon ja osallistua tähän koulutukseen, sinulla tulee olla ALAN TYÖPAIKKA. Vaatimuksena on, että työskentelet taloushallinnon työtehtävissä. Tämä koulutus ei ole mahdollinen alan vaihtajalle.

Kenelle?
▪️ sinulle, joka jo osaat kirjanpitoa, ja haluat kehittyä tilinpäätöksen taitajaksi
▪️ taloushallinnon ja kirjanpidon parissa työskentelevälle
▪️ sinulle, joka haluat vahvistaa ja saada varmuutta tilinpäätösosaamiseen
▪️ työskentelet taloushallinnon työtehtävissä ja voit suorittaa tutkinnon

Sisältö
Koulutus koostuu viidestä moduulista. Voit aloittaa opiskelut joustavasti, milloin vain.

▪️ Tilinpäätöksen laatiminen (4 osaa, verkkokurssi, itsenäinen opiskelu)
▪️ Arvonlisäverotus (3 osaa, koulutustallenteet, itsenäinen opiskelu)
▪️ Tilinpäätös ja verotus (6 osaa, OnLine-koulutus sekä koulutustallenteet, itsenäinen opiskelu)
▪️ Kirjanpidon perusteet (5 osaa, verkkokurssi, itsenäinen opiskelu)
▪️ Palkanlaskennan perusteet (4 osaa, verkkokurssi, itsenäinen opiskelu)

Moduuleista ja sisällöistä voit opiskella vain ne, jotka tarvitset!
** Voit osallistua moduulien sisältöön non-stoppina, eli moduulien järjestys voi vaihdella, riippuen siitä milloin aloitat koulutuksen.


Kouluttajat

Taloushallinto tutkinto Kirjanpito koulutus Tilinpäätös koulutus

▪️ Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
▪️ Asta Manner, KTL / Opit ja Tilit Oy
▪️ Sari Jokinen, KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija, yrittäjä / Intoo Koulutus

Koulutuksen sisältö


1. MODUULI | Kirjanpidon-perusteet (5 osaa)
Toteutus: Verkkokurssi, suorita oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen

1. OSA
Kirjanpito
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
Kahdenkertainen kirjanpito
•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset

2. OSA
Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
•    harjoituksia
Arvonlisäverotus
•    verokannat
•    verovelvollisuus
•    vähennysoikeus
•    maksu ja veroilmoitus

3. OSA
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset

4. OSA
Jaksotukset
•  vaihto-omaisuus
•  käyttöomaisuus
•  siirtyvät erät
Tilinpäätöksen perusteita
•    tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•    tilinpäätöksen laatiminen
•    tositeharjoituksia

5. OSA
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset


2. MODUULI | Palkanlaskennan perusteet (4 osaa)
Toteutus: Verkkokurssi, suorita oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen

1. OSA
Työsopimuslaki, palkanmaksu ja työantajamaksut
•    työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
•    Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä

2. OSA
Luontoisedut palkanlaskennassa
•    auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
•    palkanlaskennan harjoitus
Matkakulukorvaukset
•    päivärahat ja kilometrikorvaukset
•    palkanlaskennan harjoitus

3. OSA
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
•    loman kertyminen
•    loman antaminen ja sijoittaminen
•    lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
•    lomakorvaus
•    palkanlaskennan harjoitus

4. OSA
Ylityön palkka (työaikalaki)
•    työaikalain soveltaminen
•    säännöllinen työaika ja lepoajat
•    lisätyö ja ylityö
•    palkanlaskennan harjoitus
Palkkakirjanpito
•    palkkalista, palkkakortti
•    palkkakirjaukset
•    lomapalkkavelka


3. Moduuli (4 päivää) | Tilinpäätöksen laatiminen
Toteutus: Verkkokurssi, koulutustallenteet katsottavissa heti
(videotallenteet marras-joulukuussa 2021 toteutetusta koulutuksesta)
Kouluttaja: Tuula Ossa

1. OSA VIDEOTALLENNE, kesto 3 tuntia + materiaalit
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)

2. OSA VIDEOTALLENNE, kesto 3 tuntia + materiaalit
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla:
Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset

3. OSA VIDEOTALLENNE, kesto 3 tuntia + materiaalit
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus, pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen, ennakkomaksut

4. OSA VIDEOTALLENNE, kesto 3 tuntia + materiaalit
Tilinpäätösasiakirjat (Tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt)
Tilinpäätöksen analysointi

4. MODUULI | Arvonlisäverotus (3 osaa)
Toteutus: Koulutustallenteet, katsottavissa heti
Kouluttaja: Asta Manner
1. OSA VIDEOTALLENNE, kesto 3 tuntia + materiaalit
    •    Arvonlisäverotuksen soveltamisala
    •    vähennykset
    •    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
    •    oman käytön verotuksesta
    •    alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

2. OSA VIDEOTALLENNE, kesto 3 tuntia + materiaalit
    •    Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
    •    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
    •    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
    •    Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
    •    verollinen vai veroton vuokraus

3. OSA VIDEOTALLENNE, kesto 3 tuntia + materiaalit
    •    Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
    •    EU:n tavara- ja palvelukauppa
    •    Vienti- ja tuontikauppa
    •    Ahvenanmaan erityisasema
    •    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
    •    Annettavat ilmoitukset
    •    Alv-palautuksen hakeminen
    •    Marginaaliverotus
    •    Metalliromun käänteinen arvonlisävero


5. MODUULI | Tilinpäätös ja verotus (6 osaa)
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (saat myös tallenteen koulutuspäivistä)
Kouluttaja: Asta Manner ja Tuula Ossa
1) Tiistai 1.3.2022 klo 12.30-16.00 / kouluttaja Asta Manner (voit katsoa myöhemmin tallenteen)
Tilinpäätöksen laatiminen
    •    Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
    •    Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
    •    Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
    •    Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
    •    Omaverotili tilinpäätöksessä

2) Tiistai 5.4.2022 klo 12.30-16.00 / Kouluttaja Tuula Ossa (voit katsoa myöhemmin tallenteen)
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet
    •    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi
    •    yhtiökokous
    •    hallitus
    •    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
    •    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
    •    jälkiverotusajat
    •    verotuksen oikaiseminen

3) Tiistai 26.4.2022 tiistai klo 12.30-16.00 / kouluttaja Asta Manner (voit katsoa myöhemmin tallenteen)
Verotettavan tulon laskeminen
    •    kirjanpidon ja verotuksen yhteys, perustapaukset
    •    verotusperäiset varaukset
    •    yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
    •    avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
    •    Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
    •    Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus

4) Tiistai 10.5.2022 klo 12.30-16.00 / kouluttaja Asta Manner (voit katsoa myöhemmin tallenteen)
Vastaavan erät tilinpäätöksessä verotuksen kannalta
    •    Poikkeuslupa verottajalta - kahdenkertaiset poistot
    •    Tulolähteiden merkitys eri yhtiömuodoissa
    •    Vaihtoehtoisten arvopaperien käsittelytapojen vaikutukset verotukseen
         Perinteinen arvostaminen
         Käypä arvo
    •    Käyttöomaisuuden myynnin verollisuus/verottomuus
         Milloin verovapaata?
         Mitkä veroilmoituksen kohdat vaativat tarkkaa pohdintaa?
    •    Esimerkkejä verotuskäytännöstä

5) Tiistai 24.5.2022, klo 12.30-16.00 / kouluttaja Asta Manner (voit katsoa myöhemmin tallenteen)
Vastaavan erien arvostus tilinpäätöksessä KPL:n kannalta
    •    Tulonodotukset - mitä se tarkoittaa
    •    Poistot kirjanpidossa
         SUMU-poistot ja poistoero - mahdollisuus tuloksen suunnitteluun?
         Esimerkkejä tavoitetulokseen pääsemisestä - lyhyt ja pitkä tähtäin
    •    Harjoitus tavoitetuloksesta
    •    Arvonalentumiset ja niiden palautuminen
         Pysyvät vastaavat
         Vaihtuvat vastaavat
    •    Arvonkorotukset lyhyesti

6) Tiistai 14.6.2022 klo 10.00 - 12.00 ja 13.00 - 15.00 / Kouluttaja Tuula Ossa (voit katsoa myöhemmin tallenteen)
Veroilmoituksen laatiminen
    •    Käytännön neuvoja veroilmoituksen täyttöön
         kello 10.00 - 12.00 Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
         kello 13.00 - 15.00 Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B)Taloushallinnon koulutus Taloushallinnon tutkinto OnLine Verkko-opiskelu

Tämä koulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Koulutuspäivät ovat OnLine päiviä, zoom-yhteydellä tai itsenäisesti katsottavia verkkokursseja tai koulutustallenteita. Voit siis osallistua mistä päin Suomea tahansa ja säästää matkustamisaikaa.

Tutkintokoulutukseen sisältyy kirja:
Taloushallinto. Kirjanpito ja tilinpäätöskirjaukset (ent. Yrityksen taloushallinto 1. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen perusteet) tutustuttaa kirjanpidon perusteisiin: liike- ja palkkatapahtumien kirjaamiseen, laskutukseen, myynti- ja ostoreskontraan sekä arvonlisäverotukseen.
Soile Tomperi, Edita. Kirja lähetetään sinulle postitse kotiin kannettuna (Postin pikkupaketti), kun olet maksanut ensimmäisen osan koulutuksesta.

Kirjanpidon perusteet verkkokurssin kirjaKoulutukseen osallistuminen ja tutkinnon suorittaminen
Ole yhteydessä, niin selvitämme sinun mahdollisuutesi osallistua oppisopimuskoulutukseen.


Katso tästä Taloushallinnon osaamisalan tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

 

Ilmoittaudu tästä


Kouluttajat tässä koulutuksessa


Tuula Ossa Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy

Yrittäjä, taloushallinnon asiantuntija. Tuula kouluttaa taloushallintoa, tilinpäätöksen laatimista, tilinpäätöksen analysointia.

Tuula on erittäin pidetty taloushallinnon kouluttaja. Tuula on ollut mukana useissa taloushallinnon koulutuksissamme ja hän on saanut erittäin hyvää palautetta sekä koulutustyylistään että asiasisällöstään. Tuula on käytönnönläheinen, selkeäsanainen kouluttaja ja huippuammattilainen. www.audim.fiAsta Manner Intoo Koulutus
Asta Manner
KTL / Opit ja Tilit Oy
Asta Manner on kouluttanut ja ollut mukana käytännön toimissa yli 30 vuotta. Hän on ollut lehtori Turun kauppakorkeakoulussa lähes 20 vuotta ja toiminut  rivikirjanpitäjänä ja ollut toimistopäällikkönä suurehkossa tilitoimistossa. Asta Manner on saanut palautetta erittäin käytännönläheisestä luennointitavastaan.
Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

Sari on käytännönläheinen, sujuvasanainen ja selkeä kouluttaja, pitkällä kokemuksella.

Haluatko kysyä koulutuksesta?
"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta."

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Suosittelemme myös


Selaa tätä tuoteryhmää: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset