Taloushallinnon tutkinto | Aloita heti | OnLine ja Verkko-opiskelu

0,00
 + arvonlisävero 24 %


Liiketoiminnan ammattitutkinto / Taloushallinnon osaamisala
(ent. Taloushallinnon ammattitutkinto)

  • Oppisopimuksella maksuton
  • Suorita Liiketoiminnan ammattitutkinto / osaamisala: Taloushallinto
  • Opiskele joustavasti työn ohessa, koulutus OnLine (tai verkko-opintoina), voit aloittaa heti
  • Sisällöstä valitset vain ne päivät, jotka tarvitset omassa työssäsi ja tutkinnon suorittamisessa
     

Sisältö

Koulutus koostuu tarvitsemistasi moduuleista:

- Kirjanpidon perusteet (5 päivää)
- Palkanlaskennan perusteet (4 päivää)
- Tilinpäätöksen laatiminen (4 päivää)
- Arvonlisäverotus (3 päivää)
- Tilinpäätös ja verotus (5 päivää)
- Kustannuslaskenta (2 päivää)

** Voit osallistua moduulien sisältöön non-stoppina, eli moduulien järjestys voi vaihdella, riippuen siitä milloin aloitat koulutuksen.Kouluttajat

Taloushallinnon ammattitutkinto Liiketalouden ammattitutkinto Taloushallinnon osaamisala

  • Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
  • Asta Manner, KTL / Opit ja Tilit Oy
  • Sari Jokinen (vastuukouluttaja), KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija
  • Terhi Vesterinen, KLT-tutkinto, tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit Oy


Koulutuksen päiväkohtainen sisältö
 

1. Moduuli (5 päivää) | Kirjanpidon-perusteet
Toteutus: Verkkokurssi, suorita oman aikataulusi mukaan
Kouluttaja: Sari Jokinen

1. PÄIVÄ
Kirjanpito
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
Kahdenkertainen kirjanpito
•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset

OnLine-neuvonta
NEUVONTAA JA OPASTUSTA ETÄYHTEYDELLÄ VERKOSSA, kesto 1 tunti
1. ja 2. päivän välissä on sovittuna aikana opastusta ja neuvontaa opittuihin asioihin.

2. PÄIVÄ

Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
•    harjoituksia
Arvonlisäverotus
•    verokannat
•    verovelvollisuus
•    vähennysoikeus
•    maksu ja veroilmoitus

3. PÄIVÄ
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset

4. PÄIVÄ
Jaksotukset
•  vaihto-omaisuus
•  käyttöomaisuus
•  siirtyvät erät
Tilinpäätöksen perusteita
•    tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•    tilinpäätöksen laatiminen
•    tositeharjoituksia

5. PÄIVÄ
Asteri-kirjanpito-ohjelma ja tositeharjoitukset

OnLine-neuvonta
NEUVONTAA JA OPASTUSTA ETÄYHTEYDELLÄ VERKOSSA, kesto 1 tunti
Moduulin 1. lopussa sovittuna aikana opastusta ja neuvontaa opittuihin asioihin.
 


2. Moduuli (4 päivää) | Palkanlaskennan perusteet
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
Kouluttaja: Sari Jokinen


1)
Keskiviikko 2.9.2020, klo 12-15.30
Työsopimuslaki, palkanmaksu ja työantajamaksut
•    työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
•    Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä

2) Keskiviikko 9.9.2020, klo 12-15.30
Luontoisedut palkanlaskennassa
•    auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
•    palkanlaskennan harjoitus
Matkakulukorvaukset
•    päivärahat ja kilometrikorvaukset
•    palkanlaskennan harjoitus

3) Tiistai 15.9.2020, klo 12-15.30
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
•    loman kertyminen
•    loman antaminen ja sijoittaminen
•    lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
•    lomakorvaus
•    palkanlaskennan harjoitus

4) Tiistai 22.9.2020, klo 12-15.30
Ylityön palkka (työaikalaki)
•    työaikalain soveltaminen
•    säännöllinen työaika ja lepoajat
•    lisätyö ja ylityö
•    palkanlaskennan harjoitus
Palkkakirjanpito
•    palkkalista, palkkakortti
•    palkkakirjaukset
•    lomapalkkavelka
 

3. Moduuli (4 päivää) | Tilinpäätöksen laatiminen
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
*Mahdollisuus osallistua lähikoulutuspäivään Turussa
Kouluttaja: Tuula Ossa

1) Torstai 5.11.2020, klo 12-16.30
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)

2) Torstai 12.11.2020, klo 12-16.30
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla:
Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset

3) Torstai 19.11.2020, klo 12-16.30
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus, pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen, ennakkomaksut

4) Torstai 26.11.2020, klo 12-16.30
Tilinpäätösasiakirjat
Tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt
Tilinpäätöksen analysointi

 

4. Moduuli (3 päivää) | Arvonlisäverotus, osat 1-3
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
*Mahdollisuus osallistua lähikoulutuspäivään Turussa

Kouluttaja: Asta Manner

1) Maanantai 7.12.2020, klo 12-16.30
    •    Arvonlisäverotuksen soveltamisala
    •    vähennykset
    •    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
    •    oman käytön verotuksesta
    •    alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

2) Maanantai 25.1.2021, klo 12-16.30
    •    Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
    •    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
    •    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
    •    Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
    •    verollinen vai veroton vuokraus

3) Torstai 18.2.2021, klo 12-16.30
    •    Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
    •    EU:n tavara- ja palvelukauppa
    •    Vienti- ja tuontikauppa
    •    Ahvenanmaan erityisasema
    •    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
    •    Annettavat ilmoitukset
    •    Alv-palautuksen hakeminen
    •    Marginaaliverotus
    •    Metalliromun käänteinen arvonlisävero

 

5. Moduuli (5 päivää) | Tilinpäätös ja verotus
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
*Mahdollisuus osallistua lähikoulutuspäivään Turussa

Kouluttaja: Terhi Vesterinen ja Tuula Ossa

1) Tiistai 16.3.2021, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Terhi Vesterinen
Tilinpäätöksen laatiminen
    •    Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
    •    Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
    •    Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
    •    Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
    •    Verotili tilinpäätöksessä
 
2) Tiistai 27.4.2021, klo 12.00-16.00 / Kouluttaja Tuula Ossa
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet
    •    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi
    •    yhtiökokous
    •    hallitus
    •    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
    •    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
    •    jälkiverotusajat
    •    verotuksen oikaiseminen

3) Tiistai 18.5.2021, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Terhi Vesterinen
Verotettavan tulon laskeminen
    •    tuloverotuksen tulolähteet
    •    kirjanpidon ja verotuksen yhteys
    •    yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
    •    avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
    •    Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
    •    Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
    •    Veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot EVL:n mukaan
 
4) Keskiviikko 9.6.2021, klo 12.00-16.00 / kouluttaja Terhi Vesterinen
Tilinpäätös- ja verosuunnittelun raamit
    •    Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
    •    Verosuunnittelu ja verotusmenettely
    •    Kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittaminen
    •    Erityiset jaksottamissäännökset kirjanpidossa ja verotuksessa
    •    Yritysmuotojen voitonjaon verotus
    •    Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
    •    Tavoitetuloksen määrittely ja verotus
    •    Pääomatulot ja luovutusvoitot

5) Keskiviikko 16.6.2021, klo 12.00-16.00 / Kouluttaja Tuula Ossa
Veroilmoituksen laatiminen
    •    Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
    •    Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B)

6. Moduuli (2 päivää) | Kustannuslaskenta
Toteutus: OnLine-yhteydellä, livekoulutus verkossa (myös tallenne koulutuspäivistä)
Kouluttaja: Sari Jokinen


1.PÄIVÄ 2021

Talouden suunnittelussa tarvittavan informaation tuottaminen ja budjetointi
•    tuloslaskelman tulkinta
•    budjetointi
•    tase-ennuste

2.PÄIVÄ 2021
Kustannusten selvittäminen
•    kustannuslaskelmat
•    hinnoittelun menetelmät ja katetuottolaskenta

Tuloksellisuuden arviointi
•    kannattavuuslaskelmat

 

Tutkinnon suorittaminen

Liiketoiminnan ammattitutkinto / Taloushallinnon osaamisala
- tarvitset työpaikan tai alan työssäoppimispaikan, jotta voit suorittaa tutkinnon

Katso tästä Taloushallinnon osaamisalan tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen,
tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.Oppisopimus

- oppisopimus on mahdollista yrittäjälle tai työntekijälle
- oppisopimuksen edellytyksenä on tutkinnon suorittaminen sekä tutkinnon perusteissa vaadittavien työtehtävien tekeminen
- oppisopimuskoulutus on maksuton

Ota yhteyttä, niin autamme sinua rahoituksen selvittämisessä ja oikean oppisopimustoimiston löytämisessä.


Koulutuksen toteutus


Taloushallinnon koulutus Taloushallinnon tutkinto OnLine Verkko-opiskelu

Tämä koulutus on mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan OnLine- / ja etäyhteydellä ja verkko-opintoina.
Voit siis osallistua mistä päin Suomea tahansa ja säästää matkustamisaikaa.
Halutessasi voit osallistua moduulien 3, 4 ja 5  lähikoulutuspäiviin Turussa.
Moduulit 1, 2 ja 6 suoritetaan vain OnLine- / tai verkko-opintoina.
Kaikista koulutuspäivistä on saatavana tallenne koulutuspäivän jälkeen.
OnLine-päivinä koulutus tapahtuu livenä zoom-yhteyden kautta.


Koulutuspaikka

*Vain moduulit 3, 4 ja 5.
Intoo Koulutus, Linnankatu 64, Turku
Sisäänkäynti Linnankadun puoleisesta päädystä.


Intoo Koulutus, Linnankatu 64, Turku

Pysäköinti:
a) Linnankadun varrella on paljon kadunvarsipaikkoja.
b) Forum Marinumin iso parkkipaikka, huomaa kuitenkin pakollinen parkkikiekko (max 4 tuntia).
Lisätiedot koulutuksesta ja tutkinnosta

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Sari on tämän koulutuksen vastuukouluttaja ja hän kertoo lisätietoa sisällöstä sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen.


Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto

Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen."

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fiKouluttajat tässä koulutuksessa

Terhi Vesterinen Intoo Koulutus
Terhi Vesterinen
KLT-tutkinto
tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit Oy
Tuula Ossa Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy


Yrittäjä, taloushallinnon asiantuntija. Tuula kouluttaa taloushallintoa, tilinpäätöksen laatimista, tilinpäätöksen analysointia.

Tuula on erittäin pidetty taloushallinnon kouluttaja. Tuula on ollut mukana useissa taloushallinnon koulutuksissamme ja hän on
aina saanut erittäin hyvää palautetta sekä koulutustyylistään että asiasisällöstään. Tuula on käytönnönläheinen, selkeäsanainen
kouluttaja ja huippuammattilainen.
www.audim.fi
Asta Manner Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Asta Manner
KTL / Opit ja Tilit Oy
Asta Manner on kouluttanut ja ollut mukana käytännön toimissa yli 30 vuotta.
Hän on ollut lehtori Turun kauppakorkeakoulussa lähes 20 vuotta ja toiminut 
rivikirjanpitäjänä ja ollut toimistopäällikkönä suurehkossa tilitoimistossa.
Asta Manner on saanut palautetta erittäin käytännönläheisestä luennointitavastaan.
Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Sari Jokinen
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus


 

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset, Oppisopimus-koulutus, Etusivu