Myynti- ja Digimarkkinointi-koulutus / Merkonomi 2018, Turku / TÄYNNÄ


Myynti- ja Digimarkkinointi-koulutus / Merkonomi 2018, Turku / TÄYNNÄ

0,00
 + arvonlisävero 24 %

Myynti- ja Digimarkkinointikoulutus / Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
- oppisopimuksella maksuton

 

Haluatko myydä enemmän ja paremmin?
Haluatko lisätä myyntiä digimarkkinoinnin keinoin?
Haluatko oppia tekemään itse digimarkkinointia ?
Haluatko oppia verkkokauppaa ja sähköistä liiketoimintaa?
Haluatko kehittää verkkokauppaa tai nettisivujasi?Kenelle koulutus on tarkoitettu?
Kaupallisella alalla työskentelevä, sinulla on voimassa oleva työsuhde (vähintään 25 tuntia viikossa töitä) ja sinulta puuttuu kaupallinen tutkinto
TAI
Olet päätoiminen yrittäjä (maksat YEL-maksua) ja sinulta puuttuu liiketalouden tutkinto. Myös yrittäjä voi solmia yrittäjän oppisopimuksen tätä koulutusta varten, mikäli sinulla ei ole kaupallista perustutkintoa.


Suorita työn ohessa koulutus ja tutkinto. Opiskelun kesto reilun vuoden!


Pk-yrityksen keskeisimmät menestystekijät ovat hyvä asiakaspalvelu, tehokas myynti, tuloksellinen markkinointi sekä kannattavuuden ja talouden hallinta.
Tämä käytännönläheinen koulutus antaa markkinointiin ja myyntityöhön heti sovellettavia ideoita, vinkkejä ja oppeja – joista on välitöntä hyötyä työpaikallesi sekä sinulle itsellesi.
Keskeisenä tavoitteena on, miten saat lisättyä myyntiä - myös hyödyntämällä nykyaikaisia digimarkkinoinnin mahdollisuuksia.
Monelle yritykselle verkkokauppa on tärkeä osa toimintaa ja se mahdollistaa laajemmille asiakasryhmille myymisen - tulevaisuuden taitoina verkkokaupan osaaminen on yhä tärkeämpää.

 

Koulutuksen toteutus
Koulutus toteutetaan työn ohessa opiskellen. Lähipäiviä koulutuksessa on noin 20 päivää (keskimäärin kaksi kertaa kuukaudessa, kesällä ja jouluna on tauko). Lisäksi sovellat ja syvennät oppimaasi omalla työpaikallasi.


Tässä koulutuksessa perehdytään myynnin kasvattamiseen sekä tehokkaisiin sähköisiin markkinointivälineisiin. Markkinointia opiskellaan myös workshop-työpajoissa, eli jokainen toteuttaa ohjatusti oman yrityksensä / työpaikkansa markkinointia.
 

Koulutuksen sisältö:

TÄYNNÄ, koulutus on alkanut - ota yhteyttä ja varaa paikkasi seuraavaan!

4.4.2018 keskiviikko klo 9-15
Koulutuksen aloitus, orientaatio, aamupäivä
- sisällön esittely, tutustuminen (Maarit Fellman)
- tutkinnon perusteet, tutkinnon suorittaminen (Sari Jokinen)
Kaupan alan uudet tuulet, ostokäyttäytymisen muutos, iltapäivä / Maarit Fellman
- muuttunut ostoprosessi ja markkinointi
- monikanavainen kauppa
- mitä asiakas haluaa
- digimarkkinoinnin perusteita
- digimarkkinoinnin mahdollisuudet, kustannukset, tehokkuus

25.4.2018 keskiviikko klo 9-15
Markkinoinnin perusteet, osa 1, aamupäivä / Maarit Fellman
- markkinointiajattelun kehittyminen, massatuotannosta digiaikaan, asiakassuhdemarkkinointi
- peruskäsitteitä
- markkinoinnin toimintaympäristö
- markkinoinnin kilpailukeinot 4 x P (Tuote / Hinnoittelu / Jakelu / Markkinointiviestintä)
- brändi, imagon rakentaminen
- mainonta, eri mainosmuodot, tavoitteet, kohderyhmät
Kuvankäsittely -workshop työpaja, iltapäivä
- bannerien, mainosten tekeminen, maksuton Canva-ohjelma
- kuvan rajaaminen, koon muuttaminen, maksuton kuvankäsittelyohjelma
- ilmaisten kuvapankkien hyödyntäminen

16.5.2018 keskiviikko klo 9-15
Markkinoinnin perusteet, osa 2, aamupäivä / Maarit Fellman
- sama aihe jatkuu
Excel-taulukkolaskentaohjelma, iltapäivä / Sari Jokinen
- ohjelmien käyttövinkit
- miten helpotat ja nopeutat työtäsi

7.6.2018 torstai klo 9-15
Digimarkkinoinnin välineet / Facebook-markkinointi "teoria", aamupäivä / Maarit Fellman
- Facebook-markkinointi, miten sitä hyödynnetään ja miten Facebookin avulla tehdään myyntiä
- mitä sisältöä yrityksen Facebook-sivuille, ideoita ja vinkkejä
- miten maksullinen markkinointi tehoaa, esimerkkejä
- myyvien tekstien kirjoittaminen Facebookiin
- asiakaspalvelu some-kanavissa / Facebookissa
Word –tekstinkäsittelyohjelma, iltapäivä / Sari Jokinen
- ohjelmien käyttövinkit
- miten helpotat ja nopeutat työtäsi

13.6.2018 torstai klo 9-15
Digimarkkinoinnin välineet / Google "teoria", aamupäivä / Maarit Fellman
- Google hakukonemarkkinointi
- Google AdWords hakusanamainonnan toimintaperiaatteet
- Google hakukoneoptimoinnin perusteet - miten lisätään ilmaista näkyvyyttä
- miten Google toimii, mitä se maksaa ja miten löydettävyyttä voi parantaa
PowerPoint-esitysgrafiikka, iltapäivä / Sari Jokinen
- ohjelmien käyttövinkit
- miten helpotat ja nopeutat työtäsi

29.8.2018 keskiviikko klo 9-15
Tuloksellinen myyntityö, osa 1 (koko päivä) / kouluttaja Juhana Helmenkalastaja
- henkilökohtainen myyntityö, vinkkejä, ideoita lisätä myyntiä
- huikean hyvää asiakaspalvelua – miten?
- miten tuotetaan WAU-kokemus asiakkaalle

12.9.2018 keskiviikko klo 9-15
Tuloksellinen myyntityö, osa 2 (koko päivä) / kouluttaja Juhana Helmenkalastaja
- sama aihe jatkuu

26.9.2018 keskiviikko klo 9-15
Tuloksellinen myyntityö, osa 3 (koko päivä) / kouluttaja Juhana Helmenkalastaja
- sama aihe jatkuu

3.10.2018 keskiviikko klo 9-15 => VALINNAINEN (vain jos koet tarvitsevasi kertausta kielitaitoon)
Englanti -asiakaspalvelukielenä, aamupäivä / kouluttaja Kaarina Valtanen
- asiakaspalveluenglannin perusteita
Tutkinnon ohjausta, iltapäivä

10.10.2018 keskiviikko klo 9-15
Videot / YouTube -workshop työpaja, aamupäivä / Maarit Fellman
- mobiilivideon editointi (Adobe Clip -ilmainen ohjelma, käyttö älypuhelimella)
- videoiden tekeminen Animoto -ohjelmalla (videot tehdään valokuvista)
- oman YouTube-kanavan luonti, videoiden lataaminen sinne ja upottaminen omille nettisivuille
Kaupallisen matematiikan perusteita, iltapäivä / Sari Jokinen
- prosenttilaskut, korkolaskut

25.10.2018 torstai klo 9-15
Visuaalinen markkinointi myymälässä, Anna Juusela, visual merchandiser (koko pvä)
- somistuksen perusteet, esillepanot
- miten lisätään myyntiä, asiakaskierto, kampanjat

8.11.2018 torstai klo 9-15
Sähköiset uutiskirjeet / Mailchimp-workshop työpaja, koko päivä / Maarit Fellman
- Mailchimp-ohjelman perusteet
- jakelulistojen ja ryhmien luonti
- kirjepohjan luonti, kampanjoiden ja lähetysten toteuttaminen
- maksuttomat kuvapankit
- myyvien mainostekstien kirjoittaminen

28.11.2018 keskiviikko klo 9-15 => VALINNAINEN (vain jos koet tarvitsevasi kertausta kielitaitoon)
Ruotsi – asiakaspalvelukielenä, aamupäivä / kouluttaja Mirja Laine
- asiakaspalveluruotsin perusteita
Tutkinnon ohjausta, iltapäivä

12.12.2018 keskiviikko klo 9-15
Yritystoiminnan perusteet, aamupäivä / Sari Jokinen
- menestyvän liiketoiminnan rakentaminen
- yritysmuodot, liikeidea, kysyntään vaikuttavat tekijät, yritystoiminnan periaatteet
Tutkinnon ohjausta, iltapäivä

9.1.2019 keskiviikko klo 9-15
Verkkokaupan perusteet, osa 1, aamupäivä / Maarit Fellman
- verkkokaupan perustaminen
- alustat, tekniset ratkaisut, maksaminen
Markkinointisuunnitelma -workshop työpaja, iltapäivä
- markkinoinnin suunnittelu, kokonaisuus ja aikatauluttaminen
- kohderyhmät, tavoitteet
- markkinointisuunnitelma tutkintosuoritusta varten

6.2.2019 keskiviikko klo 9-15
Verkkokaupan perusteet, osa 2, aamupäivä / Maarit Fellman
- konversion parantaminen, miten saan asiakkaat ostamaan
- verkkokaupan ulkoasu, mikä toimii ja mikä lisää myyntiä
- minkälainen on toimiva verkkokauppa, josta tulee myyntiä
Tärkeää lainsäädäntöä! / kouluttaja Sari Jokinen
- Kauppa-oikeus, kuluttajansuoja, henkilötietolaki
- mitä näistä täytyy jokaisen tietää
- muuttunut henkilötietolaki, mitä se edellyttää yrityksiltä

27.2.2019 keskiviikko klo 9-15
Taloushallinto, osa 1, aamupäivä / Sari Jokinen
- tase ja tuloslaskelma, talouden raportit
Facebook-markkinointi / jatko, iltapäivä
- kertaus ja erityiskysymykset
- yritysten sivujen sisällön arviointia, ”roast”

6.3.2019 keskiviikko klo 9-15
Taloushallinto, osa 2, aamupäivä / Sari Jokinen
- kustannuslaskenta ja hinnoittelu
Tutkinnon ohjausta, iltapäivä

20.3.2019 keskiviikko klo 9-15
Taloushallinto, osa 3, aamupäivä / Sari Jokinen
- kirjanpidon perusteita
Verkkokaupan / sähköisen liiketoiminnan tulevaisuus / Leevi Parsama, eCommerce Specialist
- verkkoliiketoiminnan menestymisen edellytykset

3.4.2019 keskiviikko klo 9-12 – Koulutuksen päätös
Koulutuksen ja sisällön yhteenveto
- huippuhetket ja parhaat opit
- käytännön kokemuksia, tuloksia, saavutuksia
- "stipendien" jako :)
- tutkintoasiat

Aikataulu
4.4.2018 - 3.4.2019
(koulutuksessa kesä- ja joulutauko).


Lisäksi tulee mahdolliset tutkinnon ohjauspäivät, joista sovitaan erikseen.

Paikka
Turku
Old Mill, Ruukinkatu 4, Luokkatila


Koulutus toteutetaan yhteistyössä:
- Turun oppisopimustoimisto
- Novida Ammattiopisto (tutkintovastaava)


Kouluttajat:
Maarit Fellman, digimarkkinoinnin, myynnin ja verkkokaupan asiantuntija
Sari Jokinen, taloushallinnon ja pk-yrityksen kannattavuuden asiantuntija
Leevi Parsama,
eCommerce Specialist
Juhana Helmenkalastaja, Suomen kovin myyntikouluttaja
Anna Juusela, visuaalisen markkinoinnin ammattilainen / Yanca Oy
Petri Mäkelä, tietoturva-asiantuntija

Kouluttajat on esitelty tarkemmin sivun alalaidassa.Intoo Koulutus Kouluttajat

Juhana_Helmenkalastaja


Koulutuksen rahoitus

Oppisopimuksella koulutus on maksuton - sekä osallistujalle, että työpaikalle!
Oppisopimuksen edellytys on, että olet työntekijänä ja sinulla on yli 25 tuntia viikossa töitä.
Jos olet yrittäjä ja maksat YEL-maksua, voit myös saada koulutukseen oppisopimusrahoituksen.


Meillä on tyytyväisimmät asiakkaat!

Kouluttajat ovat innostavia ja sisältö on erittäin käytännönläheistä. Saat ideoita ja vinkkejä, joita voit
heti soveltaa omassa työssäsi.
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi - tutkinnon suorittaminen

Alla on esimerkki tutkinnon rakenteesta.

Tutkinnon osat:
- Asiakaspalvelu
- Kaupan palvelu ja  myynti
- Visuaalinen myyntityö (somistus)
- Markkinointiviestinnän toimenpiteen suunnittelu ja toteutus (Digimarkkinointi)
- Tuoteneuvonta
- Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Tutkinnon rakenne muokkautuu sen mukaan millaisia työtehtäviä sinulla töissäsi on. Jokaisella tutkinnon suorittajalla voi olla erilainen tutkintorakenne.Lisätiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen:

Ota yhteyttä, kerromme mielellään lisää koulutuksesta! Selvitetään yhdessä mahdollisuutta oppisopimusrahoitukseen.

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464, sari.jokinen@intoo.fi
- kysy Sarilta oppisopimuksesta ja koulutuksen rahoituksesta


Maarit Fellman, puh. 0400 527 257, maarit.fellman@intoo.fi
- kysy Maaritilta koulutuksen sisällöstä ja koulutuspäivistä

  

Kouluttajat tässä koulutuksessa:
 

Maarit Fellman,
kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija, yrittäjä / Intoo Koulutus
Verkkokauppa koulutus Verkkokauppiaan koulutus Maarit Fellman


Maarit on markkinoinnin konkari, joka on nähnyt alaa median,
mainostoimiston ja mainostajan näkökulmasta. Vuodesta 2010
lähtien toteuttanut digimarkkinointia eri toimialan yrityksille
ja kouluttanut satoja yrittäjiä.

Vuonna 2010 perusti ensimmäisen verkkokauppansa, jolloin
piti itse opetella mahdollisimman edulliset ja tehokkaat keinot
ohjata asiakkaita verkkokauppaan. Googe, Facebook, sähköposti-
markkinointi, videot ja monet muut digimarkkinoinnin
välineet ovat erinomaisesti hallussa. Vuonna 2015 perusti
yhdessä Sari Jokisen kanssa www.coruu.com -verkkokaupan,
joka suuntaa myös kansainvälisille markkinoille. Ensimmäiset
kaupalliset avaukset vuonna 2017 Japaniin, Iso-Britanniaan
ja Ruotsiin.

Kouluttajana Maarit on erittäin käytännönläheinen ja
selkokielinen - ei teoriaa eikä utopisia termejä, vaan
selkeää käytännön asiaa. Jokainen oppii varmuudella
toteuttamaan digimarkkinoinnin keinoja Maaritin
vetämissä workshopeissa. Maarit on hengeltään
myyntimies, joten kaikki oppi tähtää aina myynnin
kasvattamiseen!Juhana Helmenkalastaja, Juhana Helmenkalastaja Intoo Koulutus
Suomen kovin myyntikouluttaja


Juhanan koulutuksen jälkeen mikään ei enää ole ennallaan.
Rautainen ammattilainen, jonka esimerkeillä ja ideoilla myynti
nousee 100% varmuudella. Juhanan osaamiseen voit
tutustua myös hänen nettisivuiltaan www.helmenkalastaja.fiAnna Juusela, Anna Juusela Visuaalisen markkinoinnin kouluttaja Intoo Koulutus
Visuaalisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntijaVisuaalisen markkinoinnin ammattilainen.
Pitkän linjan kokemus myynnin lisäämisestä
myynninedistämisen keinoin, sekä kivijalkakaupassa
että digitaalisessa ympäristössä.
Kaupan monikanavaisuuden asiantuntija.
Anna Juuselan osaamiseen voit tutustua
paremmin hänen nettisivuiltaan www.yanca.fi
Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo KoulutusVerkkokauppa koulutus Sari Jokinen Intoo KoulutusSari on taloushallinnon ammattilainen ja pitkän linjan kouluttaja.
Sarin koulutustyyli on käytännönläheinen! Tästä kertoo erään
asiakkaan tokaisu: "Olen opiskellut näitä asioita tradenomi-
opinnoissani, mutta vasta nyt kun kuuntelin Saria puolipäivää,
ymmärsin oikeasti mistä on kyse
." Talousasioiden ymmärtäminen
on jokaiselle ihan välttämätöntä.

Sari perusti verkkokaupan www.coruu.com yhdessä Maarit
Fellmanin kanssa vuonna 2015.

Sari on myös sovelluskouluttaja, joka ratkaisee visaisetkin
ohjelmistopulmat. Sari toimii Maaritin vetämissä digimarkkinoinnin
workshopeissa toisena kouluttajana - jokaista osallistujaa
autetaan workshopeissa henkilökohtaisesti.

 

Leevi Parsama,
eCommerce Specialist

Verkkokaupan ammattilainen, joka tuntee suomalaisen verkkokaupan Leevi Parsama / Verkkokauppakoulutus / Intoo Koulutus
toimijat paremmin kuin kukaan muu. Tavannut yli 400 eri verkkokauppiasta.
Päätyönään Leevi toimii tällä hetkellä eCom Growth -kasvuohjelman
asiantuntijana, jossa hän tekee intensiivistä verkkokaupan kehitystyötä
sadan verkkokaupan kanssa. Työssään Leevi on tehnyt myös useita
tutustumismatkoja eri maiden verkkoliiketoimintaan, mm. Venäjälle,
Saksaan, USA:han ja Pohjoismaihin. Leevi on itsekin toiminut globaalisti
operoivan verkkokaupan vetäjänä usean vuoden ajan. Hänen
alaisuudessaan myynti kasvoi vuosittain yli 30% ja lopulta tuotteita
toimitettiin yli 70 eri maahan.

Työuransa Leevi aloitti aikoinaan televisiossa ja toimi sen jälkeen
pitkään digitaalisen markkinoinnin parissa. Ensin monta vuotta yrittäjänä
ja lopulta yhden Suomen suurimman markkinointitoimiston
toimitusjohtajana. Nykyään Leevi toimii myös verkkokauppamentorina,
smart retail -teknologiayritysten sparraajana sekä eri yritysten hallituksissa.

 
Tilaa Intoo Uutiskirje tästä