KÄYNNISSÄ 23: Digimarkkinoinnin ja Myynnin osaaja -koulutus | Alkaa 18.9.2019 | Turku

0,00
 + arvonlisävero 24 %


Digimarkkinoinnin ja myynnin osaaja / Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi
- oppisopimuksella maksuton

 

Haluatko oppia tekemään itse digimarkkinointia, hyödyntämään Googlen hakukonemarkkinointia,
yrityksen Facebook- ja Instagram-kanavia, editoimaan mobiilivideoita ja käytäämään monia ilmaisia digimarkkinoinnin työkaluja?


Haluatko saavuttaa parempia myyntituloksia, oppia hurmaamaan asiakkaita ja kehittää omia esiintymistaitojasi?

Haluatko oppia ymmärtämään yritystoiminnan lainalaisuuksia, arvioimaan kannattavuutta, tuloksellisuutta ja taloushallintoa?


Tämä käytännönläheinen koulutus antaa sinulle heti sovellettavia ideoita, vinkkejä ja esimerkkejä miten markkinoidaan ja
myydään kannattavasti. Markkinointia opetellaan tekemään itse, käytännönläheisissä workshop-työpajoissa.Kenelle koulutus on tarkoitettu?

Kaupallisella alalla työskentelevä, sinulla on voimassa oleva työsuhde (vähintään 25 tuntia viikossa töitä) ja sinulta puuttuu kaupallinen tutkinto
TAI
Olet päätoiminen yrittäjä (maksat YEL-maksua) ja sinulta puuttuu liiketalouden tutkinto. Myös yrittäjä voi solmia yrittäjän oppisopimuksen
tätä koulutusta varten, mikäli sinulla ei ole kaupallista perustutkintoa.

Suorita työn ohessa koulutus ja tutkinto. Opiskelu kestää vuoden!


Pk-yrityksen keskeisimmät menestystekijät ovat hyvä asiakaspalvelu, tehokas myynti, tuloksellinen markkinointi sekä kannattavuuden ja
talouden hallinta. Tämä käytännönläheinen koulutus antaa markkinointiin ja myyntityöhön heti sovellettavia ideoita, vinkkejä ja oppeja – joista on
välitöntä hyötyä työpaikallesi sekä sinulle itsellesi. Keskeisenä tavoitteena on, miten saat lisättyä myyntiä - myös hyödyntämällä nykyaikaisia
digimarkkinoinnin mahdollisuuksia
.

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan työn ohessa opiskellen. Lähipäiviä koulutuksessa on 18 päivää (keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa,
kesällä ja jouluna on tauko). Lisäksi sovellat ja syvennät oppimaasi omalla työpaikallasi. Tässä koulutuksessa markkinointia
opiskellaan myös workshop-työpajoissa, eli jokainen toteuttaa ohjatusti oman yrityksensä / työpaikkansa markkinointia.

- 18 koulutuspäivää tai workshoppia
- lopulliinen sisältö tarkentuu oman tarpeesi mukaan (koulutuksen henkilökohtaistaminen)
- kesto 1 vuosi, työn ohessa opiskelu
- koulutuksen aikataulu 18.9.2019 – 19.8.2020

 

Koulutuksen sisältö
 

Keskiviikko 18.9.2019, klo 9.00 – 16.00
Koulutuksen aloitus, orientaatio
, aamupäivä
- kouluksen sisältö ja käytännöt / Maarit Fellman, Sari Jokinen
- tutkinnon suorittaminen / Juha Haijanen, Turun ammatti-instituutti
- oppisopimukseen liittyvät asiat / Anniina Lehtinen
Kaupan alan uudet tuulet, ostokäyttäytymisen muutos / Maarit Fellman
- muuttunut ostoprosessi ja markkinointi
- monikanavainen kauppa, mitä asiakas haluaa
- digimarkkinoinnin perusteita, johdanto aiheeseen

Torstai 10.10.2019, klo 9.00 - 15.30 => HUOM! Eri paikka!

LinkedIn yrityskäytössä ja Social selling
Kouluttaja: Tom Laine, Suomen tunnetuin LinkedIn-asiantuntija
- miten yritys ja asiantuntija voi hyödyntää LinkedIn-kanavaa
- LinkedIn -tilin sisältö, mitä sisältöjä ja miten toimii
- käytännön vinkkejä ja esimerkkejä
- henkilöbrändäys, vinkkejä rakentaa omaa asiantuntijaprofiilia
- social selling eli "sosiaalinen myynti" - mitä se tarkoittaa ja miten sitä tehdään?
- ideoista käytäntöön

Torstai 24.10.2019, klo 9.00 – 16.00
Markkinoinnin perusteet ja sisältömarkkinointi
, aamupäivä / Maarit Fellman
- markkinointiajattelun kehittyminen, peruskäsitteitä
- markkinoinnin toimintaympäristö, markkinoinnin kilpailukeinot
- brändi, imagon rakentaminen
- mainonta, eri mainosmuodot, tavoitteet, kohderyhmät
- sisältömarkkinoinnin perusteet / esimerkkejä
Canva –graafinen suunnitteluohjelma, WORKSHOP, iltapäivä
- bannerien, kuvien ja mainosten tekeminen
- kuvan rajaaminen, koon muuttaminen, maksuton kuvankäsittelyohjelma
- ilmaiset kuvapankit ja muut hyödylliset työkalut

Tiistai 5.11.2019, klo 9.00 – 16.00
Tuloksellinen myyntityö, osa 1
/ kouluttaja Juhana Helmenkalastaja
- henkilökohtainen myyntityö, vinkkejä, ideoita lisätä myyntiä
- huikean hyvää asiakaspalvelua – miten?
- miten tuotetaan WAU-kokemus asiakkaalle

Tiistai 26.11.2019, klo 9.00 – 16.00
Tuloksellinen myyntityö, osa 2
/ Juhana Helmenkalastaja
- sama aihe jatkuu

Keskiviikko 4.12.2019, klo 9.00 – 16.00
Tuloksellinen myyntityö, osa 3
/ Juhana Helmenkalastaja
- sama aihe jatkuu


Keskiviikko 8.1.2020, klo 9.00 – 16.00
Facebook- ja Instagram-markkinointi
, WORKSHOP / Maarit Fellman
- Facebookin ja Instagramin hyödyntäminen markkinonnissa
- mitä sisältöä yrityksen some-tileille, ideoita ja vinkkejä
- miten maksullista mainontaa tehdään, esimerkkejä ja ideoita
- mitkä on hyviä kuvia ja tekstejä / hyvän sisällön tuotanto
- Face-julkaisut, Insta syöte ja storyt

Keskiviikko 29.1.2020, klo 9.00 – 16.00
Sähköiset uutiskirjeet Mailchimp-ohjelmalla
, WORKSHOP / Maarit Fellman
- Sähköiset uutiskirjeet Mailchimp-ohjelmalla (ilmainen sähköpostimarkkinointi-ohjelma)
- jakelulistojen ja ryhmien luonti
- kirjepohjan luonti, kampanjoiden ja lähetysten toteuttaminen
- myyvien mainostekstien kirjoittaminen

Torstai 27.2.2020, klo 9.00 – 16.00
MS Office –ohjelmien Tehokertaus
/ Sari Jokinen
- ohjelmien käyttövinkit, käyttöjärjestelmän perusteet
Excel-taulukkolaskentaohjelma
Word –tekstinkäsittelyohjelma
PowerPoint-esitysgrafiikka

Torstai 5.3.2020, klo 9.00 – 16.00
Englanti –asiakaspalvelukielenä
/ Kaarina Valtanen
- asiakaspalveluenglannin preppaus

Tiistai 17.3.2020, klo 9.00 – 16.00
Visuaalinen markkinointi myymälässä ja verkossa

Kouluttaja Anna Juusela, visual merchandiser
- somistuksen perusteet, esillepanot
- miten lisätään myyntiä, asiakaskierto, kampanjat
- visuaalinen markkinointi verkkosivuilla

Torstai 2.4.2020, klo 9.00 – 16.00
Kaupallisen matematiikan perusteita
, aamupäivä / Sari Jokinen
- prosenttilaskut, korkolaskut
Videot / YouTube, WORKSHOP, iltapäivä / Maarit Fellman
- mobiilivideon editointi (Adobe Clip -ilmainen ohjelma)
- videoiden tekeminen Animoto -ohjelmalla
- oman YouTube-kanavan hyödyntäminen ja käyttö

Keskiviikko 15.4.2020, klo 9.00 – 16.00
Google hakukonemarkkinonti
/ Maarit Fellman
- Google hakukonemarkkinointi -perusteet
- Google Ads hakusanamainonnan toimintaperiaatteet
- Google hakukoneoptimoinnin perusteet
- miten Google toimii, mitä se maksaa, löydettävyys
Google Ads –hakusanamainonta WORKSHOP
- avataan Google AdWords –tilit, luodaan kampanjat, mainokset, hakusanat, budjetti, maksaminen

Maanantai 20.4.2020, klo 9.00 - 15.30  => HUOM! Eri paikka!
(Paikka: Auditorio Alpha / ICT-City, Turun Ammattikorkeakoulu
, Joukahaisenkatu 3-5, Turku,
pysäköinti vastapäätä Lääkärikeskus NEOn parkissa)

Tuotteista palvelusi ja tuplaa katteesi / Palvelun tuotteistaminen -tehopäivä
"Lakkaa menettämästä pätäkkää. Palveluasi on liian vaikea ostaa!"
Kouluttaja: Jari Parantainen, Suomen kokenein ja paras tuotteistaja!
- hyvin tuotteistettu, on puoliksi myyty
- kuinka paketoit palvelusi helposti ostettavaksi
- kuinka tunnistat onnistuneen tuotteistuksen?
- miten laadit palvelullesi törkeän lupauksen?
- kuinka poistat ostajaa vaivaavan riskin tunteen?
- mistä tuotteistusprojekti kannattaa aloittaa?
- kuinka poistat ostamisen esteitä käytännössä?
- miten konkretisoit aineettoman palvelun?
- mitkä ovat tuotteistajien tyypilliset virheet?

Tiistai 21.4.2020, klo 9.00 – 16.00
Ruotsi – asiakaspalvelukielenä
/ Thea Mantsinen
- asiakaspalveluruotsin perusteita ja preppaus

Keskiviikko 6.5.2020, klo 9.00 – 16.00
Yritystoiminnan perusteet
, aamupäivä / Sari Jokinen
- menestyvän liiketoiminnan rakentaminen
- yritysmuodot, liikeidea, kysyntään vaikuttavat tekijät
Markkinointisuunnitelma, WORKSHOP, iltapäivä / Maarit Fellman
- markkinoinnin suunnittelu, kokonaisuus ja aikatauluttaminen
- kohderyhmät, asiakasprofiilit, tavoitteet
- markkinointisuunnitelma tutkintosuoritusta varten

Keskiviikko 27.5.2020, klo 9.00 – 16.00
Taloushallinto, osa 1
, aamupäivä / Sari Jokinen
- tase ja tuloslaskelma, talouden raportit
- hinnoittelu, budjetointi, kirjanpidon perusteita
Verkkokaupan perusteet, iltapäivä / Maarit Fellman
- verkkokaupan perustaminen, alustat, tekniset ratkaisut
- verkkokaupan myynnin kehittäminen, konversion parantaminen
- ulkoasu, rakenne, sisältö

Keskiviikko 10.6.2020, klo 9.00 – 16.00
Taloushallinto, osa 2
, aamupäivä / Sari Jokinen
- sama aihe jatkuu
Tärkeää lainsäädäntöä, iltapäivä / Sari Jokinen
- Kauppa-oikeus, kuluttajansuoja, henkilötietolaki
- mitä näistä täytyy tietää
- muuttunut henkilötietolaki, mitä se edellyttää yrityksiltä

Keskiviikko 19.8.2020, klo 9.00 – 16.00
Vuorovaikutus ja viestintä / Esiintymistaito
(klo 9.00 – 15.00)
Vuorovaikutuskouluttaja, esiintymisvalmentaja Nina Sainius
Koulutuksen päätös
Koulutuksen ja sisällön yhteenveto
- huippuhetket ja parhaat opit
- osallistumistodistusten ja "stipendien" jako

Kouluttajat


Liiketoiminnan perustutkinto Merkonomi Intoo Koulutus


Maarit Fellman, digimarkkinoinnin, myynnin ja verkkokaupan asiantuntija | Maarit on tämän koulutuksen vastuukouluttaja (sisältö)
Sari Jokinen, taloushallinnon ja pk-yrityksen kannattavuuden asiantuntija
| Sari vastaa tämän koulutuksen oppisopimuksista ja tutkinnoista
Juhana Helmenkalastaja, Suomen kovin myyntikouluttaja
Anna Juusela, visuaalisen markkinoinnin ammattilainen / Yanca Oy
Nina Sainius, vuorovaikutus ja viestintäkouluttaja
Tom Laine, LinkedIn-guru
Jari Parantainen, Suomen tunnetuin tuotteistaja
Thea Mantsinen, ruotsinkielen opettaja
Kaarina Valtanen, englanninkielen opettaja


Kouluttajat on esitelty tarkemmin sivun alalaidassa.
Paikka
Intoo Koulutus, Linnankatu 64, Turku
Sisäänkäynti Linnankadun puoleisesta päädystä.


Intoo Koulutus, Linnankatu 64, Turku

Pysäköinti:
a) Linnankadun varrella on paljon kadunvarsipaikkoja.
b) Forum Marinumin iso parkkipaikka, huomaa kuitenkin pakollinen parkkikiekko (max 4 tuntia).
c) Q-Park Harppuunaparkki, Vallihaudankatu 1 (kävelymatkaa noin 350m), maksut 5€/päivä tai 1€/tunti.
    
Lue lisää Harppuunaparkista >
Koulutuksen rahoitus

Oppisopimuksella koulutus on maksuton - sekä osallistujalle, että työpaikalle!
Oppisopimuksen edellytys on, että olet työntekijänä ja sinulla on yli 25 tuntia viikossa töitä.
Jos olet yrittäjä ja maksat YEL-maksua, voit myös saada koulutukseen oppisopimusrahoituksen.Koulutus toteutetaan yhteistyössä
- Intoo Koulutus
- Turun oppisopimustoimisto
- Turun ammatti-instituutti


Turun ammatti-instituutti / Turun oppisopimustoimistoMeillä on tyytyväisimmät asiakkaat!

Kouluttajat ovat innostavia ja sisältö on erittäin käytännönläheistä. Saat ideoita ja vinkkejä, joita voit
heti soveltaa omassa työssäsi.
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi - tutkinnon suorittaminen

Alla on esimerkki tutkinnon rakenteesta.

Liiketoiminnan perustutkinto 180 osp (osaamispistettä)

Pakolliset osat:
Asiakaspalvelu 20 osp
Tuloksellinen toiminta 20 osp
Työyhteisössä toimiminen 20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Asiakkuuksien hoitaminen 30 osp
Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto 30 osp
Myynti 30 osp

Pakolliset yhteiset tutkinnon osat (voidaan "hyväksilukea", jos olet suorittanut esim. lukion tai
jonkin toisen perustutkinnon):
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Näistä muodostuu 180 osp ja koko tutkinto.


Tutkinnon rakenne muokkautuu sen mukaan millaisia työtehtäviä sinulla töissäsi on.
Jokaisella tutkinnon suorittajalla voi olla erilainen tutkintorakenne.Lisätiedot koulutuksesta ja ilmoittautuminen

Ota yhteyttä, kerromme mielellään lisää koulutuksesta! Selvitetään yhdessä mahdollisuutta oppisopimusrahoitukseen.

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464, sari.jokinen@intoo.fi
- kysy Sarilta oppisopimuksesta ja koulutuksen rahoituksesta

Maarit Fellman, puh. 0400 527 257, maarit.fellman@intoo.fi
- kysy Maaritilta koulutuksen sisällöstä ja koulutuspäivistä
  

Kouluttajat tässä koulutuksessa
 


Maarit Fellman Intoo Koulutus
Maarit Fellman
kouluttaja, digimarkkinoinnin ja verkkokaupan asiantuntija, yrittäjä / Intoo Koulutus


Maarit on markkinoinnin konkari, joka on nähnyt alaa median, mainostoimiston ja mainostajan näkökulmasta.
Vuodesta 2010 lähtien toteuttanut digimarkkinointia eri toimialan yrityksille ja kouluttanut satoja yrittäjiä.
Vuonna 2010 perusti ensimmäisen verkkokauppansa, jolloin piti itse opetella mahdollisimman edulliset ja
tehokkaat keinot ohjata asiakkaita verkkokauppaan. Googe, Facebook, sähköposti- markkinointi, videot ja
monet muut digimarkkinoinnin välineet ovat erinomaisesti hallussa. Vuonna 2015 perusti yhdessä Sari Jokisen
kanssa www.coruu.com -verkkokaupan, joka suuntaa myös kansainvälisille markkinoille.

Kouluttajana Maarit on erittäin käytännönläheinen ja selkokielinen - ei teoriaa eikä utopisia termejä, vaan
selkeää käytännön asiaa. Jokainen oppii varmuudella toteuttamaan digimarkkinoinnin keinoja Maaritin
vetämissä workshopeissa. Maarit on hengeltään myyntimies, joten kaikki oppi tähtää aina myynnin kasvattamiseen!
Juhana Helmenkalastaja Intoo Koulutus
Juhana Helmenkalastaja
Suomen kovin myyntikouluttaja


Juhanan koulutuksen jälkeen mikään ei enää ole ennallaan. Rautainen ammattilainen, jonka esimerkeillä ja
ideoilla myynti nousee 100% varmuudella. Juhanan osaamiseen voit tutustua myös hänen nettisivuiltaan www.helmenkalastaja.fi
Jari Parantainen Tuotteistaminen koulutuspäivä Intoo Koulutus
Jari Parantainen
Tuotteistamisen guru, Suomen kokenein ja paras tuotteistamisen asiantuntija, tietokirjailija


Erittäin valovoimainen ja kiinnostava puhuja, joka myy salit täyteen ympäri Suomea. Jarin koulutuspäivistä saat aivan
varmasti paljon uusia ideoita ja käytönnönläheisiä esimerkkejä. Jos et ennen Jarin koulutusta ole ymmärtänyt,
mitä hyötyä on tuotteistamisesta, tämän jälkeen ihan varmasti ymmärrät - ja palat halusta soveltaa uusia vinkkejä
omassa työssäsi. Jari kerää aina huippuhyvät palautteet.

Kirjoittanut useita kirjoja, ylläpitää suosittua Pölli tästä -blogia. Tutustu Jarin blogiin, josta löydät paljon kiinnostavaa luettavaa:
www.pollitasta.fi/
Tom Laine LinkedIn koulutus Intoo Koulutus
Tom Laine
Suomen tunnetuin ja kokenein LinkedIn-asiantuntija


Tom Laine on kiistatta Suomen johtava sosiaalisen median asiantuntija. Hän on kouluttanut Suomessa
LinkedIn-kanavaa enemmän, kuin kukaan muu!
Tomin koulutukset ovat täynnä rautaista asiantuntemusta ja viimeisintä tietoa – selkeästi esitettynä.
Laine saa osallistujilta 100% kiittävää ja ylistävää palautetta.
Vaikka Laine on oman alansa huippuasiantuntija, hän on erittäin käytännöläinen.
Tutustu kouluttajaan tästä > https://www.linkedin.com/in/tomlaine/
Anna Juusela Intoo Koulutus
Anna Juusela
Visuaalisen myynnin ja markkinoinnin asiantuntija


Anna on visuaalisen markkinoinnin ammattilainen. Pitkän linjan kokemus myynnin lisäämisestä myynninedistämisen keinoin,
sekä kivijalkakaupassa että digitaalisessa ympäristössä. Kaupan monikanavaisuuden asiantuntija.
Anna Juuselan osaamiseen voit tutustua paremmin hänen nettisivuiltaan www.yanca.fi
Sari Jokinen Intoo Koulutus
Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

Sari on taloushallinnon ammattilainen ja pitkän linjan kouluttaja. Sarin koulutustyyli on käytännönläheinen!
Tästä kertoo erään asiakkaan tokaisu: "Olen opiskellut näitä asioita tradenomi-opinnoissani, mutta vasta nyt kun kuuntelin Saria,
ymmärsin oikeasti mistä on kyse
." Talousasioiden ymmärtäminen on jokaiselle ihan välttämätöntä.

Sari perusti verkkokaupan www.coruu.com yhdessä Maarit Fellmanin kanssa vuonna 2015.

Sari on myös sovelluskouluttaja, joka ratkaisee visaisetkin ohjelmistopulmat. Sari toimii Maaritin vetämissä
digimarkkinoinnin workshopeissa toisena kouluttajana - jokaista osallistujaa autetaan workshopeissa henkilökohtaisesti.
Nina Sainius Intoo Koulutus

Nina Sainius
Vuorovaikutus- ja esiintymisvalmentaja

Nina on räväkkä vuorovaikutusvalmentaja, joka saa kannustavalla persoonallaan osallistujat rohkaistumaan ja löytämään itsestään ihan uusia puolia.
 

 

Tilaa maksuton Digimarkkinointi-opas / Intoo Koulutus

Tilaa Intoo-uutiskirje
 

Suosittelemme myös

*
+ arvonlisävero 24 %
 

Selaa tätä tuoteryhmää: Oppisopimus-koulutus