KÄYNNISSÄ: Taloushallinnon ammattitutkinto | Aloitus 1.11.2018 | Turku


KÄYNNISSÄ: Taloushallinnon ammattitutkinto | Aloitus 1.11.2018 | Turku

0,00
 + arvonlisävero 24 %

Taloushallinnon ammattitutkinto

 • Oppisopimuksella maksuton
   
 • Aloitus 1.11.2018 / TÄMÄ RYHMÄ ON TÄYNNÄ, seuraava koulutus alkaa 9.9.2019 => katso seuraava ryhmä >
   
 • Suorita Taloushallinnon ammattitutkinto joustavasti työn ohessa.
   
 • Sisällöstä valitset vain ne päivät, jotka tarvitset omassa työssäsi ja tutkinnon suorittamisessa
   

Sisältö - koulutus koostuu tarvitsemistasi moduulista:
- Kirjanpidon perusteet (5 päivää)
- Palkanlaskennan perusteet (2 päivää)
- Tilinpäätöksen laatiminen (4 päivää)
- Arvonlisäverotus (3 päivää)

- Tilinpäätös ja verotus (5 päivää)


Kouluttajat

 • Sari Jokinen (vastuukouluttaja), KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija
   
 • Terhi Vesterinen, KLT-tutkinto, tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit Oy
   
 • Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
   

Koulutuksen päiväkohtainen sisältö:
 

Moduuli:
Kirjanpidon-perusteet / kouluttaja Sari Jokinen


1) Keskiviikko 5.9.2018 klo 12-16
Kirjanpito
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
•    harjoituksia
 

2) Torstai 13.9.2018 klo 12-16
Kahdenkertainen kirjanpito  
•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset
•    tositeharjoituksia
 

3) Torstai 20.9.2018 klo 12 - 16
Arvonlisäverotus
•    verokannat, verovelvollisuus
•    vähennysoikeus, maksu ja veroilmoitus
•    tositeharjoituksia
 

4) Torstai 27.9.2018 klo 12 - 16
Jaksotukset
•  vaihto-omaisuus
•   käyttöomaisuus
•   siirtyvät erät
•   tositeharjoituksia
 

5) Torstai 4.10.2018 klo 12-16.00
Tilinpäätöksen perusteita
•    tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•    tilinpäätöksen laatiminen
•    Tositeharjoituksia


Moduuli:
Palkanlaskennan perusteet / kouluttaja Sari Jokinen


1) Tiistai 16.10.2018, kello 9 - 15.30
Työsuhde, palkanmaksu ja työantajamaksut
•    työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
•    palkanlaskenta
•    työnantajamaksut, ennakonpidätys
•    sairausajan palkka ja poissaolot
•    työnantajasuorituksien ilmoitukset
Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä
Luontoisedut palkanlaskennassa
•    auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
Matkakulukorvaukset
•    päivärahat ja kilometrikorvaukset


2) Tiistai 23.10.2018, klo 9 - 15.30
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
•    loman kertyminen
•    loman antaminen ja sijoittaminen
•    lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
•    lomakorvaus
Ylityön palkka (työaikalaki)
•    työaikalain soveltaminen
•    säännöllinen työaika ja lepoajat
•    lisätyö ja ylityö
Palkkakirjanpito
•    palkkalista, palkkakortti
•    palkkakirjaukset
•    lomapalkkavelka


Moduuli:
Tilinpäätöksen laatiminen / kouluttaja Tuula Ossa

 

1) Torstai 1.11.2018, klo 12.00 - 16.30
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset Verovapaat tulot,
vähennyskelvottomat menot
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)
 

2) Torstai 8.11.2018, klo 12.00 - 16.30
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla:
(Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi)
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset
 

3) Torstai 15.11.2018, klo 12.00 - 16.30
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus,
pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen,
ennakkomaksut
 

4) Torstai 22.11.2018, klo 12.00 - 16.30
Tilinpäätösasiakirjat
tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt
Tilinpäätöksen analysointi

 

Moduuli:
Arvonlisäverotus, osat 1-31) Torstai 13.12.2018 klo 12-16.30 / Kouluttaja Terhi Vesterinen
    •    arvonlisäverotuksen soveltamisala
    •    vähennykset
    •    kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
    •    oman käytön verotuksesta
    •    alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

2) Torstai 31.1.2019 klo 12-16.30 / Kouluttaja Asta Manner
    •    Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
    •    rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
    •    kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
    •    Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
    •    verollinen vai veroton vuokraus

3) Torstai 14.3.2019 klo 12-16.30 / Kouluttaja Asta Manner
    •    Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
    •    EU:n tavara- ja palvelukauppa
    •    Vienti- ja tuontikauppa
    •    Ahvenanmaan erityisasema
    •    Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
    •    Annettavat ilmoitukset
    •    Alv-palautuksen hakeminen
    •    Marginaaliverotus
    •    Metalliromun käänteinen arvonlisävero

 

Moduuli:
Tilinpäätös ja verotus

1) Torstai 16.5.2019 klo 12-16.30 / kouluttaja Terhi Vesterinen

Tilinpäätöksen laatiminen
    •    Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
    •    Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
    •    Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
    •    Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
    •    Verotili tilinpäätöksessä
 

2) Torstai 13.6.2019 klo 12-16.30 / Kouluttaja Tuula Ossa

Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet
    •    Osakeyhtiön hallinto - päätökset ja niiden dokumentointi
    •    yhtiökokous
    •    hallitus
    •    Tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
    •    Verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
    •    jälkiverotusajat
    •    verotuksen oikaiseminen


3) Torstai 22.8.2019 klo 12-16.30 / kouluttaja Terhi Vesterinen

Verotettavan tulon laskeminen
    •    tuloverotuksen tulolähteet
    •    kirjanpidon ja verotuksen yhteys
    •    yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
    •    avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
    •    Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
    •    Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
    •    Veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot EVL:n mukaan
 

4) Torstai 19.9.2019 klo 12-16.30 / kouluttaja Terhi Vesterinen

Tilinpäätös- ja verosuunnittelun raamit
    •    Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
    •    Verosuunnittelu ja verotusmenettely
    •    Kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittaminen
    •    Erityiset jaksottamissäännökset kirjanpidossa ja verotuksessa
    •    Yritysmuotojen voitonjaon verotus
    •    Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
    •    Tavoitetuloksen määrittely ja verotus
    •    Pääomatulot ja luovutusvoitot


5) Keskiviikko 23.10.2019 klo 12-16.30 / Kouluttaja Tuula Ossa

Veroilmoituksen laatiminen
    •    Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
    •    Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B) 
 


LATAA koulutuksen esite pdf-muodossa tästä >>
 

Taloushallinnon ammattitutkinto
- tarvitset työpaikan tai alan työssäoppimispaikan, jotta voit suorittaa tutkinnon

Katso tästä Taloushallinnon ammattitutkinnon tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>


Oppisopimus
- oppisopimus on mahdollista yrittäjälle tai työntekijälle
- oppisopimuksen edellytyksenä on Taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaminen sekä tutkinnon perusteissa vaadittavien työtehtävien tekeminen
- oppisopimuskoulutus on maksuton

Koulutus toteutetan yhteistyössä Turun oppisopimustoimiston kanssa.

Jos olet Turun oppisopimustoimiston ulkopuoliselta paikkakunnalta, kysy mahdollisuutta oppisopimusrahoitukseen oman aluuesi oppisopimustoimistolta.


Koulutuspaikka
Intoo Koulutus, Linnankatu 64, Turku
Lue koulutustiloista tarkemmin >>


 


Lisätiedot koulutuksesta ja tutkinnosta

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Sari on tämän koulutuksen vastuukouluttaja ja hän kertoo lisätietoa sisällöstä sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen.

Sari Jokinen Intoo Koulutus

Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus


"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen."


Kouluttajat tässä koulutuksessa


Terhi Vesterinen Intoo Koulutus
Terhi Vesterinen
KLT-tutkinto
tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit Oy

Tuula Ossa Taloushallinnon ammattitutkinto Turku Intoo Koulutus
Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy


Asta Manner Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Asta Manner
KTL / Opit ja Tilit Oy
Asta Manner on kouluttanut ja ollut mukana käytännön toimissa yli 30 vuotta.
Hän on ollut lehtori Turun kauppakorkeakoulussa lähes 20 vuotta ja toiminut 
rivikirjanpitäjänä ja ollut toimistopäällikkönä suurehkossa tilitoimistossa.
Asta Manner on saanut palautetta erittäin käytännönläheisestä luennointitavastaan.
Sari Jokinen Intoo Koulutus Taloushallinnon ammattitutkinto
Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus


 

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset, Oppisopimus-koulutus