Taloushallinnon ammattitutkinto, Turku / aloitus keväällä 2018


Taloushallinnon ammattitutkinto, Turku / aloitus keväällä 2018

0,00
 + arvonlisävero 24 %


Taloushallinnon ammattitutkinto

 

 • Oppisopimuksella maksuton
   
 • Aloitus keväällä 2018, joustavasti sopivasta moduulista
   
 • Koulutuksessa on yhteensä 17 lähiopiskelupäivää
   
 • Suorita Taloushallinnon ammattitutkinto joustavasti työn ohessa.
   
 • Sisällöstä valitset vain ne päivät, jotka tarvitset
   

Sisältö - koulutus koostuu viidestä eri moduulista:
- Palkanlaskennan perusteet (viisi iltapäivää, helmi-maaliskuussa 2018)
- Kirjanpidon perusteet (huhti-toukokuu 2018, viisi iltapäivää)
- Arvonlisäverotus I – III (2018 ja 2019) (keväällä 2018 ja talvella 2019, kolme iltapäivää)
- Tilinpäätös ja verotus (touko-marraskuu 2018, yhteensä viisi iltapäivää)
- Tilinpäätöksen laatimisen perusteet (neljä iltapäivää, marraskuussa 2018)Kouluttajat

 • Sari Jokinen (vastuukouluttaja), KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija
   
 • Terhi Vesterinen, KLT-tutkinto, tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit Oy
   
 • Tuula Ossa, HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim Oy
   

Koulutuksen päiväkohtainen sisältö:
 

MODUULI:
Palkanlaskennan perusteet
(viisi iltapäivää, helmi-maaliskuussa 2018)
Kouluttaja Sari Jokinen  

Keskiviikko 28.2.2018 klo 12-15.30 
Työsuhde, palkanmaksu ja työantajamaksut
- Työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
- Työnantajamaksut, ennakonpidätys työtulon verotus (kausikohtainen ja kumulatiivinen)
- Palkanlaskennan harjoitus

Keskiviikko 7.3.2018 klo 12-15.30 
Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä
Luontoisedut palkanlaskennassa
- Auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
- Palkanlaskennan harjoitus

Keskiviikko 14.3.2018 klo 12-15.30
Matkakulukorvaukset
- Päivärahat ja kilometrikorvaukset
- Palkanlaskennan harjoitus Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
- Loman kertyminen - Loman antaminen ja sijoittaminen
- Lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
- Lomakorvaus
- Palkanlaskennan harjoitus

Keskiviikko 21.3.2018 klo 12.00 - 15.30
Ylityön palkka (työaikalaki)
- Työaikalain soveltaminen
- Säännöllinen työaika ja lepoajat
- Lisätyö ja ylityö
- Palkanlaskennan harjoitus
Palkanlaskennan vuodenvaihteen työt
- Vuosi-ilmoitukset ja tilastot

Keskiviikko 28.3.2018 klo 12.00 - 15.30    
Palkkakirjanpito
- Palkkalista, palkkakortti
- Palkkakirjaukset
- Lomapalkkavelka
Opittujen asioiden kertaus


MODUULI:
Kirjanpidon perusteet
(huhti-toukokuu 2018, viisi iltapäivää)
Kouluttaja: Sari Jokinen

Torstai 5.4.2018, klo 11.30 - 16.00
Kirjanpito 
•    kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
•    liiketapahtumat ja tositteet
•    kirjanpidon tilit
Tuloslaskelman ja taseen rakenne
•    tuloslaskelma
•    tase
•    harjoituksia

Torstai 12.4.2018, klo 11.30 - 16.00
Kahdenkertainen kirjanpito
•    kirjanpidon vaiheet
•    kirjaukset (debet/kredit)
•    ostovelat ja myyntisaamiset
•   Tositeharjoituksia

Torstai 19.4.2018, klo 11.30 - 16.00
Arvonlisäverotus
•    verokannat
•    verovelvollisuus
•    vähennysoikeus
•    maksu ja kausi-ilmoitus
•    Tositeharjoituksia

Torstai 26.4.2018, klo 11.30 - 16.00  
Jaksotukset 
•  vaihto-omaisuus
•  käyttöomaisuus
•  siirtyvät erät
•  tositeharjoituksia

Torstai 3.5.2018, klo 11.30 - 16.00
Tilinpäätöksen perusteita 
•   tilikausi ja jaksotuksien merkitys
•   tilinpäätöksen laatiminen
•   tositeharjoituksia

 

MODUULI:
Arvonlisäverotus I – III (2018 ja 2019)
(keväällä 2018 ja talvella 2019, kolme iltapäivää)


Kouluttaja Tuula Ossa
6.3.2018 klo 12-16.30
- Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
- EU:n tavara- ja palvelukauppa
- Vienti- ja tuontikauppa
- Ahvenanmaan erityisasema
- Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
- Annettavat ilmoitukset
- Alv-palautuksen hakeminen
- Marginaaliverotus
- Metalliromun käänteinen arvonlisävero

Kouluttaja Terhi Vesterinen
13.12.2018 klo 12-16.30
- Arvonlisäverotuksen soveltamisala
- Vähennykset
- Kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
- Oman käytön verotuksesta
- Alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)

Kouluttaja Tuula Ossa
31.1.2019 klo 12-16.30
- Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
- Rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
- Kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
- Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
- Verollinen vai veroton vuokraus
- MajoitustoimintaMODUULI:
Tilinpäätös ja verotus
(touko-marraskuu 2018, yhteensä viisi iltapäivää)

Kouluttaja Terhi Vesterinen
16.5.2018 klo 12-16.30
Tilinpäätöksen laatiminen
- Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
- Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
- Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
- Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
- Verotili tilinpäätöksessä

Kouluttaja Tuula Ossa
15.8.2018 klo 12-16.30
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet 
- osakeyhtiön hallinto
- päätökset ja niiden dokumentointi
- yhtiökokous
- hallitus
- tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
- verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
- jälkiverotusajat
- verotuksen oikaiseminen

Kouluttaja Terhi Vesterinen
19.9.2018 klo 12-16.30
Verotettavan tulon laskeminen
- Tuloverotuksen tulolähteet
- Kirjanpidon ja verotuksen yhteys
- Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
- Avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
- Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
- Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
- Veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot EVL:n mukaan

Kouluttaja Terhi Vesterinen
17.10.2018 klo 12-16.30
Tilinpäätös- ja verosuunnittelun raamit
- Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
- Verosuunnittelu ja verotusmenettely
- Kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittaminen
- Erityiset jaksottamissäännökset kirjanpidossa ja verotuksessa
- Yritysmuotojen voitonjaon verotus
- Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
- Tavoitetuloksen määrittely ja verotus
- Pääomatulot ja luovutusvoitot

Kouluttaja Tuula Ossa
14.11.2018 klo 12-16.30
Veroilmoituksen laatiminen 
- Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
- Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B) 

 

MODUULI:
Tilinpäätöksen laatimisen perusteet
(neljä iltapäivää, marraskuussa 2018)
Kouluttaja Tuula Ossa

1.11.2018 torstai, klo 12.00 - 16.30
Kirjanpitolain yleiset periaatteet
Tilinpäätöksen laatiminen
PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
Yleiset periaatteet
Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot 
Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL) 

8.11.2018 torstai, klo 12.00 - 16.30 
Yrityksen verotettavan tulon laskeminen ja verotus omistajilla: (Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi)
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1 
Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset

15.11.2018, klo 12.00 - 16.30
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2 
Tilinpäätöksen erityiset erät, mm. arvonkorotus, pääomalaina, leasing, käypään arvoon arvostaminen, ennakkomaksut

22.11.2018, klo 12.00 - 16.30
Tilinpäätösasiakirjat tuloslaskelma, tase, liitetiedot ja  tase-erittelyt
Tilinpäätöksen analysointi
Taloushallinnon ammattitutkinto
- tarvitset työpaikan tai alan työssäoppimispaikan, jotta voit suorittaa tutkinnon


Katso tästä Taloushallinnon ammattitutkinnon tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>


Oppisopimus
- oppisopimus on mahdollista yrittäjälle tai työntekijälle
- oppisopimuksen edellytyksenä on Taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaminen sekä tutkinnon perusteissa vaadittavien työtehtävien tekeminen
- oppisopimuskoulutus on maksuton

Koulutus toteutetan yhteistyössä Turun oppisopimustoimiston kanssa.

Jos olet Turun oppisopimustoimiston ulkopuoliselta paikkakunnalta, kysy mahdollisuutta oppisopimusrahoitukseen oman aluuesi oppisopimustoimistolta.


Koulutuspaikka
Old Mill, Ruukinkatu 4, Turku
Lue koulutustiloista tarkemmin >>


Jos tulet junalla Helsingistä, jäät pois Kupittaan asemalla, siitä on vain 5 min. kävelymatka Old Milliin.


Lisätiedot koulutuksesta ja tutkinnosta:

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Sari on tämän koulutuksen vastuukouluttaja ja hän kertoo lisätietoa sisällöstä sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen.


Verkkokauppa koulutus Sari Jokinen Intoo Koulutus


Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen."

Kouluttajat tässä koulutuksessa


Terhi Vesterinen Kirjanpitäjän tutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Intoo KoulutusTerhi Vesterinen
KLT-tutkinto
tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit OyTuula Ossa Kirjanpitäjän tutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Intoo Koulutus


 

Tuula Ossa
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim OyVerkkokauppa koulutus Sari Jokinen Intoo Koulutus

 

 

Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus


 

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset, Oppisopimus-koulutus, Etusivu