Kirjanpito ja Palkanlaskenta / Taloushallinnon ammattitutkinto, Turku


Kirjanpito ja Palkanlaskenta / Taloushallinnon ammattitutkinto, Turku

0,00
 + arvonlisävero 24 %


Taloushallinnon ammattitutkinto / Kirjanpito ja Palkanlaskenta -koulutus
Kirjanpitäjän osaamisala ja/tai Palkanlaskijan osaamisala


Oppisopimuksella maksuton
Koulutuksen aikataulu: 7.9.2017 – 14.11.2018
Koulutuksessa on yhteensä 22 lähiopiskelupäivää.
Suorita Taloushallinnon ammattitutkinto joustavasti työn ohessa.

 

Sisältö:
-
kirjanpito
- tilinpäätös
- arvonlisäverotus
- verotus
- tilinpäättäjän hallinnolliset toimet
- palkanlaskenta

Kenelle?
Kirjanpitäjät ja palkanlaskijat, joilla on työtehtävinä kirjanpito ja/tai palkanlaskenta. Voit olla aloitteleva kirjanpitäjä/palkanlaskijan tai jo vähän kokeneempi. Lähiopetuksesta valitset ne aiheet, joita et vielä osaa.

Kouluttajat
Sari Jokinen (vastuukouluttaja), KTM, kouluttaja ja taloushallinnon asiantuntija
Terhi Vesterinen
Tuula Mahlberg

 

Koulutuksen päiväkohtainen sisältö:
 

1. moduuli: Kirjanpidon perusteet
Kouluttaja Sari Jokinen

Torstai 7.9.2017, klo 12-16
Kirjanpito
- Kirjanpidon tehtävä ja kirjanpitovelvollisuus
- Liiketapahtumat ja tositteet
- Kirjanpidon tilit
Tuloslaskelman ja taseen rakenne
- Tuloslaskelma
- Tase
- Harjoituksia


Perjantai 15.9.2017 klo 12-16
Kahdenkertainen kirjanpito  
- Kirjanpidon vaiheet
- Kirjaukset (debet/kredit)
- Ostovelat ja myyntisaamiset
- Tositeharjoituksia


Torstai 21.9.2017 klo 12 -16
Arvonlisäverotus
- Verokannat, verovelvollisuus
- Vähennysoikeus, maksu ja veroilmoitus
- Tositeharjoituksia


Torstai 28.9.2017 klo 12-16
Jaksotukset
- Vaihto-omaisuus
- Käyttöomaisuus
- Siirtyvät erät
- Tositeharjoituksia


Torstai 5.10.2017 klo 12-16
Tilinpäätöksen perusteita
- Tilikausi ja jaksotuksien merkitys
- Tilinpäätöksen laatiminen
- Tositeharjoituksia


2. moduuli: Tilinpäätöksen laatimisen perusteet
Kouluttaja Tuula Mahlberg


Torstai 9.11.2017, klo 12.00 - 16.30              
Tilinpäätöksen laatiminen
- PMA:n mukaiset tulos- ja tasekaavat
- Yleiset periaatteet
- Käytännön kirjanpidossa huomioitavat verosäännökset
- Verovapaat tulot, vähennyskelvottomat menot
- Tulolähdejako (EVL, MVL, TVL)
Verotus
- Yrityksen verotettavan tulon laskeminen:
Osakeyhtiö, Henkilöyhtiö ja toiminimi


Torstai 16.11.2017, klo 12.00 - 16.30
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 1
- Vaihto-omaisuus
- Pysyvät vastaavat
- Siirtyvät erät
- Varaukset

Torstai 23.11.2017, klo 12.00 - 16.30                    
Tilinpäätöksen keskeiset kysymykset, osa 2
- Tilinpäätöksen arvostus-  ja jaksotussäännökset
- Leasing
- Arvonkorotus
- Käypään arvoon arvostaminen
- Luottotappiot
- Pääomalaina
- Ulkomaanrahan määräiset erät
- Velkojen jako pitkäaikaisiin ja lyhytaikaisiin
- Ennakkomaksut

Torstai 30.11.2017, klo 12.00 - 16.30
Tilinpäätösasiakirjat
- Tuloslaskelma
- Tase
- Liitetiedot ja  tase-erittelyt
Tilinpäätöksen analysointi


3. moduuli: Palkanlaskennan perusteet
Kouluttaja Sari Jokinen 


Keskiviikko 28.2.2018 klo 12-15.30
Työsuhde, palkanmaksu ja työantajamaksut
- Työsopimuslaki ja mitä siitä pitää tietää palkanlaskennan työssä
- Työnantajamaksut, ennakonpidätys työtulon verotus (kausikohtainen ja kumulatiivinen)
- Palkanlaskennan harjoitus


Keskiviikko 7.3.2018 klo 12-15.30
Työehtosopimukset ja miten ne eroavat lainsäädännöstä
Luontoisedut palkanlaskennassa
- Auto-, asunto-, ravinto- ja puhelinetu
- Palkanlaskennan harjoitus

Keskiviikko 14.3.2018 klo 12-15.30
Matkakulukorvaukset
- Päivärahat ja kilometrikorvaukset
- Palkanlaskennan harjoitus
Vuosilomapalkka (vuosilomalaki)
- Loman kertyminen
- Loman antaminen ja sijoittaminen
- Lomapalkan laskenta kuukausi- ja tuntipalkkaisilla
- Lomakorvaus
- Palkanlaskennan harjoitus


Keskiviikko 21.3.2018 klo 12.00 - 15.30
Ylityön palkka (työaikalaki)
- Työaikalain soveltaminen
- Säännöllinen työaika ja lepoajat
- Lisätyö ja ylityö
- Palkanlaskennan harjoitus
Palkanlaskennan vuodenvaihteen työt
- Vuosi-ilmoitukset ja tilastot


Keskiviikko 28.3.2018 klo 12.00 - 15.30   
Palkkakirjanpito
- Palkkalista, palkkakortti
- Palkkakirjaukset
- Lomapalkkavelka
Opittujen asioiden kertaus


4. moduuli: Arvonlisäverotus I – III

Kouluttaja Terhi Vesterinen
7.12.2017 klo 12-16.30
- Arvonlisäverotuksen soveltamisala
- Vähennykset
- Kotimaan kaupan ilmoittamismenettely
- Oman käytön verotuksesta
- Alv:n käsittely kirjanpidossa (kilan ohjeet)


Kouluttaja Tuula Mahlberg
31.1.2018 klo 12-16.30
- Kiinteistöt ja rakentaminen arvonlisäverotuksessa
- Rakennusalan käänteinen arvonlisäverotus
- Kiinteistöinvestoinnin tarkistusvastuu
- Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta alv-velvolliseksi hakeutuminen
- Verollinen vai veroton vuokraus
- Majoitustoiminta


Kouluttaja Tuula Mahlberg
6.3.2018 klo 12-16.30
- Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus
- EU:n tavara- ja palvelukauppa
- Vienti- ja tuontikauppa
- Ahvenanmaan erityisasema
- Arvonlisäveron erityisjärjestelmä
- Annettavat ilmoitukset
- Alv-palautuksen hakeminen
- Marginaaliverotus
- Metalliromun käänteinen arvonlisävero


5. moduuli: Tilinpäätös ja verotus

Kouluttaja Terhi Vesterinen
16.5.2018 klo 12-16.30
Tilinpäätöksen laatiminen

- Tilinpäätöstä koskevat kirjanpitolain ja -asetuksen keskeiset asiat
- Tilinpäätöksen sisältö käytännössä
- Arvonlisäverotuksen säännökset tilinpäätökseen liittyen
- Palkkojen/palkkioiden täsmäytykset ja sosiaalikulumaksujen kontrolloiminen
- Verotili tilinpäätöksessä


Kouluttaja Tuula Mahlberg
15.8.2018 klo 12-16.30
Tilinpäätökseen liittyvät hallinnolliset toimenpiteet
- osakeyhtiön hallinto
- päätökset ja niiden dokumentointi
- yhtiökokous
- hallitus
- tilintarkastukseen valmistautuminen ja yhteistyö tilintarkastajan kanssa
- verotarkastus ja verotuksen muuttaminen
- jälkiverotusajat
- verotuksen oikaiseminen


Kouluttaja Terhi Vesterinen
19.9.2018 klo 12-16.30
Verotettavan tulon laskeminen
- Tuloverotuksen tulolähteet
- Kirjanpidon ja verotuksen yhteys
- Yksityisen elinkeinonharjoittajan verotus
- Avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus
- Osakeyhtiön ja osakkaan verotus
- Yleishyödyllisen yhteisön tuloverotus
- Veronalaiset tulot ja vähennyskelpoiset menot EVL:n mukaan


Kouluttaja Terhi Vesterinen
17.10.2018 klo 12-16.30
Tilinpäätös- ja verosuunnittelun raamit
- Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
- Verosuunnittelu ja verotusmenettely
- Kirjanpidon ja verotuksen yhteensovittaminen
- Erityiset jaksottamissäännökset kirjanpidossa ja verotuksessa
- Yritysmuotojen voitonjaon verotus
- Tilinpäätös- ja verosuunnittelun kytkentä
- Tavoitetuloksen määrittely ja verotus
- Pääomatulot ja luovutusvoitot


Kouluttaja Tuula Mahlberg
14.11.2018 klo 12-16.30
Veroilmoituksen laatiminen
- Liikkeen- ja ammatinharjoittajan veroilmoitus (lomake 5)
- Osakeyhtiön veroilmoitus (lomake 6B)Taloushallinnon ammattitutkinto
- tarvitset työpaikan tai alan työssäoppimispaikan, jotta voit suorittaa tutkinnon


Katso tästä Taloushallinnon ammattitutkinnon tutkinnon perusteet Opetushallituksen sivuilla (pdf) >>


Oppisopimus
- oppisopimus on mahdollista yrittäjälle tai työntekijälle
- oppisopimuksen edellytyksenä on Taloushallinnon ammattitutkinnon suorittaminen sekä tutkinnon perusteissa vaadittavien työtehtävien tekeminen
- oppisopimus on maksuton, vain tutkintomaksu 58 €.

Koulutus toteutetan yhteistyössä Turun oppisopimustoimiston kanssa.

Jos olet Turun oppisopimustoimiston ulkopuoliselta paikkakunnalta, kysy mahdollisuutta oppisopimusrahoitukseen oman aluuesi oppisopimustoimistolta.


Koulutuspaikka
Old Mill, Ruukinkatu 4, Turku
Lue koulutustiloista tarkemmin >>Lisätiedot koulutuksesta ja tutkinnosta:

Sari Jokinen, puh. 040 595 4464,
sähköpostilla: sari.jokinen@intoo.fi

Sari on tämän koulutuksen vastuukouluttaja ja hän kertoo lisätietoa sisällöstä sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen.


Verkkokauppa koulutus Sari Jokinen Intoo Koulutus


Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus

"Ota yhteyttä, kerron sinulle mielelläni lisää koulutuksesta sekä mahdollisuudesta oppisopimukseen."

Kouluttajat tässä koulutuksessa


Terhi Vesterinen Kirjanpitäjän tutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Intoo KoulutusTerhi Vesterinen
KLT-tutkinto
tilitoimistoyrittäjä, taloushallinnon asiantuntija / TT-tilit OyTuula Mahlberg Kirjanpitäjän tutkinto Taloushallinnon ammattitutkinto Intoo Koulutus
 
Tuula Mahlberg
HT-tilintarkastaja, KLT-kirjanpitäjä / Audim OyVerkkokauppa koulutus Sari Jokinen Intoo Koulutus

 

 

Sari Jokinen,
KTM, taloushallinnon asiantuntija, kouluttaja, yrittäjä / Intoo Koulutus


 

Selaa myös nämä tuoteryhmät: Taloushallinto- ja palkanlaskenta -koulutukset, Oppisopimus, Etusivu